Ενότητα :Habitat Agenda

Τίτλος : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ HABITAT AGENDA

Διαβάστηκε: 636 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ HABITAT AGENDA ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Με στόχο την αντιπροσώπευση όλων των διοικητικών περιφερειών της Ελλάδας, πληθυσμιακών μεγεθών, οικονομικών δραστηριοτήτων και χαρακτήρα (αστικός/ημιαστικός/αγροτικός/τουριστικός/ορεινός/νησιωτικός) και επιπέδων ανάπτυξης, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν ως προς τα ακόλουθα κριτήρια: • Τεκμηρίωση και ωριμότητα προτεινόμενης παρέμβασης (σαφή στάδια υλοποίησης, καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμός, ανάγκη για εξασφάλιση αδειών ή άλλες χρονοβόρες διαδικασίες, κατανομή ρόλων, ποσοτικοποίηση αποτελεσμάτων) • Εμπειρία συμμετοχικών διαδικασιών • Εύρος εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση της προτεινόμενης παρέμβασης • Επιπτώσεις του έργου στην συγκεκριμένη περιοχή • Επιδεικτικός χαρακτήρας έργου • Εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων • Yποδομή Δήμου/Κοινότητας (ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή όπως προκύπτει και από τις απαντήσεις στις σχετικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου) • Δέσμευση για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της παρέμβασης ...

Επιστροφή