Ενότητα :Βιβλιογραφία

Τίτλος : Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ευώνυμος, ΥΠΕΧΩΔΕ:Οδηγός για εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες

Διαβάστηκε: 1103 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

Οδηγός για εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες


Κ. Μπαλαράς με την
συνεργασία του Εθνι-κού Αστεροσκοπείου
Αθηνών
Έτος Έκδοσης: 2001
Αρ. Σελίδων: 32

Με το παρόν έντυπο παρέχονται πρακτικές οδηγίες και συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας των υφθστάμενων κτιρίων κατοικίας και περιλαμβάνει:

  • Γενικές πληροφορίες για την υπάρχουσα κατάσταση (κτίρια, κατανάλωση ενέργειας, ρύπανση) και τις δυνατότητες επέμβασης.
  • Ενημέρωση για τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
  • Οδηγίες για χρήση τεχνικών και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, δροσισμό, φωτισμό κλπ. Και βελτίωση των συνθηκών άνεσης.
  • Πρακτικές οδηγίες για τον εντοπισμό των προβλημάτων.
  • Χρήσιμες διευθύνσεις.

 

΄ Όλο το έντυπο παρουσιάζεται αναλυτικά σε μορφή pdf σε ειδική θεματική ενότητα.

Επιστροφή