Ενότητα :Ενδύματα - Υποδήματα

Τίτλος : Το σάλι

Διαβάστηκε: 1080 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Το σάλι

 

Το σάλι (foulard) με το οποίον περιβάλλουν τον λαιμόν, φασκιώνουν το κεφάλι και το βρέχουν με την αναπνοήν των πολλοί τον χειμώνα είνε μία φωληά συναχιού και καταρροής. Με το συμπλήρωμα αυτό της χειμερινής τουαλέττας ο λαιμός καθίσταται ευαίσθητος εις το κρύο, ο φάρυγξ γίνεται ευπαθής, και οι πνεύμονες ξαναπέρνουν μέρος του φθαρμένου αέρος που έχουν εκδιώξει.

Το σάλι, έλεγεν ένας γέρων ιατρός, έχει προξενήσει περισσοτέρας αμυγδαλίτιδας και βρογχίτιδας, παρά όλα τα άλλα αίτια μαζί. Δεν είνε ο λαιμός που πρέπει κανείς να κρατά ζεστό, αλλά τα μέλη και τα άκρα των καλύτερα απ’ αυτά ο λαιμός συνειθίζει θαυμάσια εις το να ήναι ακάλυπτος.

Αλλά το πολύ και το λίγο χαλνούν την δουλειά. Μερικαί κυρίαι, αι οποίαι πραγματικώς αποκαλύπτονται πολύ, αποδεικνύουν ταυτοχρόνως δύο τινά: ότι ο λαιμός συνειθίζει εύκολα εις τον εξωτερικόν αέρα και ενίοτε επίσης, της ασθενείας επερχομένης, την αλήθειαν της παροιμίας ότι η υπερβολή σε κάθε τι είνε ένα σφάλμα.

 

«Υγεία», 1926

 

Επιστροφή