Ενότητα :Γλυκά - Ζαχαρωτά

Τίτλος : Λουκουμάδες μοναδικοί

Διαβάστηκε: 1084 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Λουκουμάδες μοναδικοί.

       

Θέσατε εντός χύτρας (κατσαρόλας) περιεχούσης 2-3 οκάδας ύδατος, 25 δράμια σακχάρεως, 80 δράμια βουτήρου, την φλούδαν ενός λεμονιού, και μικράν δόσιν ύδατος, και αφήσατε να βράσωσι. Εις την πρώτην βράσιν αφαιρέσατε την φλούδα του λεμονιού, προσθέσατε 160 δρ. αλεύρου και αμέσως ανακατώσατε επί 4-5 λεπτά της ώρας προς την άκραν της πυράς. Τότε προσθέσατε ολόκληρον αυγόν και ανακατώσατε μετά τούτο προσθέσατε και δεύτερον αυγόν, είτα τρίτον,  ανακιννούντες το όλον ζωηρώς. Κατόπιν περιαλείψατε δια βουτήρου σκέπασμα τι και εξαχλιαρόν επί του ζέοντος ελαίου, λάβετε δι' αυτού ζύμην μεγέθους λεπτοκαρύου και ρίψατε αυτήν εν τω ζέοντι ελαίω ή βουτύρω. 4-5 λεπτά αρκούσι, οι λουκουμάδες λαμβάνουσιν ωραίον χρώμα, σχήμα στρογγυλόν, μεγεθύνονται τετραπλασίως, και αφού τας στραγγίσετε, τας ραντίζετε δια λεπτής σακχάρεως και τας προσφέρετε εις την τράπεζαν.

 

Η ΦΥΣΙΣ, τεύχ. 2,  σελ. 14

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

 

Επιστροφή