Ενότητα :Ενδύματα - Υποδήματα

Τίτλος : Πώς μπορείτε να βεβαιωθήτε αν ένα ύφασμα μεταξωτό ή μάλλινο περιέχη και βαμπάκι

Διαβάστηκε: 1049 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Χημικαί αναλύσεις κατ’ οίκον

Πώς μπορείτε να βεβαιωθήτε αν ένα ύφασμα μεταξωτό ή μάλλινο περιέχη και βαμπάκι

 

Κόβετε ένα μικρό δείγμα από το ύφασμα, το ξεφτάτε καλά και κατόπιν καίετε το ένα μετά το άλλο όλα αυτά τα νήματα εις την φλόγα ενός κεριού. Όσα νήματα είνε ζωϊκής προελεύσεως, μάλλινα δηλ. ή μετάξινα, θα καούν με δυσκολίαν και θα σχηματίσουν ένα μικρό κάρβουνο. Συγχρόνως δε θα δώσουν και την οσμή που δίδει η τρίχα ή το φτερό, όταν καίεται. Τουναντίον όσα νήματα είνε φυτικής προελεύσεως, θα καούν ευκολώτατα, χωρίς να δώσουν ούτε κάρβουνο ούτε οσμήν.

Κατ’ αυτόν τον απλούστατον τρόπον είνε δυνατόν να μετρήσετε τα νήματα και των δύο προελεύσεων και να προσδιορίσετε εις το τέλος και την αναλογίαν του μείγματος.

Τώρα, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος επιστημονικώτερος, αλλ’ αυτόν τον συνιστώμεν μόνον εις εκείνους που έχουν ολίγας στοιχειώδεις γνώσεις χημείας και γνωρίζουν πώς να μεταχειρισθούν τας κατωτέρω χημικάς ουσίας, διά να μη βλαφθούν από αυτάς. Όπως γίνεται όμως σήμερα η διδασκαλία εις τα διάφορα σχολεία μας, θα ευρεθούν άραγε πολλοί που να έχουν και γνώσεις χημείας;  – Ας το ελπίσωμεν και ας προχωρήσωμεν:

Κατά τον άλλον λοιπόν αυτόν τρόπον, εμβαπτίζετε ένα μικρό δείγμα του υφάσματος εις διάλυσιν χλωριούχου ψευδαργύρου, θερμοκρασίας 50ο. Μέσα εις αυτή τη διάλυσι το μεν μετάξι θα διαλυθή τελείως, αν μείνη δε τίποτε αδιάλυτον, αυτό θα είνε ή μαλλί ή βαμπάκι. Διά να βεβαιωθήτε περί αυτού, το ρίπτετε αυτό που έμεινε εις διάλυσιν καυστικού νάτρου ή καυστικού κάλεως (1 : 10). Εντός αυτής, το μεν μαλλί όλο θα διαλυθή, ό,τι δε μείνη εις το τέλος αδιάλυτο, θα είνε βαμπάκι.

 

  Σ. Π., «Επιστημονική Επιθεώρησις», Α.6 (1906), σελ. 16

 

Επιστροφή