Ενότητα :Βιβλιογραφία

Τίτλος : Μαρ.Καραβασίλη: "Κτίρια για έναν Πράσινο Κόσμο: Οικολογική Δόμηση, Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική"

Διαβάστηκε: 1085 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

Κτίρια για έναν Πράσινο Κόσμο
Οικολογική Δόμηση, Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική


Μαρ.Καραβασίλη
Έτος Έκδοσης: 1999
Αρ.
Σελίδων: 283
Έκδοση:
Π-SYSTEMS,
Ευώνυμος
Οικ. Βιβλιοθήκη

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επαναφορά της τέχνης του οικοδομείν στην αφετηρία της, δηλ. στην βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Μια διαρκής εναλλαγή του παλιού, του παραδοσιακού, του κλασικού, με το νέο, το σύγχρονο, το καινοτόμο, με κοινή βάση το φυσικό. Τα κεφάλαια: Τοπογραφία - Οικοδόμηση, Περιβάλλον - Κλιματική Μεταβολή - Κλίμα, Αστική Οικολογία και Σχεδιασμός, Καθαρές Τεχνολογίες Δόμησης, Αστικό Περιβάλλον και Ενέργεια, Ενεργειακή - Περιβαλλοντική Απόδοση Κτιρίων και Πολεοδομικών Συνόλων και δύο παραρτήματα με πίνακες, διαγράμματα και πλήρη βιβλιογραφικό οδηγό. Το βιβλίο υποστηρίζεται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βοηθάει τον κατασκευαστή του "οίκου" να καταστρώνει ενδιαθέτως, δηλαδή κατά νουν, εν σκέψει ευρισκόμενος.

 

Επιστροφή