Ενότητα :Βιβλιογραφία

Τίτλος : Βιβλία σχετικά με τη Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και την Οικολογική Δόμηση

Διαβάστηκε: 4104 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΔΙΠΕ) & ΥΠΕΧΩΔΕ, Δν/ση Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας

Τίτλος: Οικολογική Δόμηση

Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, Ιούνιος 2000

ISBN 960 – 393 – 133 - 0

Περιέχει στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού, συστημάτων, τεχνολογιών και υλικών.


Goulding, J.O. Lewis, T.C. Steemers

Τίτλος: Ενεργειακός Σχεδιασμός, Εισαγωγή για Αρχιτέκτονες

Μαλλιάρης-Παιδεία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ISBN 0 - 7134 - 6918 - 8

Περιέχει όλες τις βασικές αρχές του ενεργειακού σχεδιασμού, χωρίς τεχνικές λεπτομέρειες

J.R. Goulding, J.O. Lewis, T.C. Steemers (το παραπάνω βιβλίο στα Αγγλικά)

Title: Energy Conscious Design - A Primer for Architects

Batsford, London 1992

ISBN 0 - 7134 - 6919 - 6


Έλλη Γεωργιάδου

Τίτλος: Βιοκλιματικός Σχεδιασμός – Καθαρές Τεχνολογίες Δόμησης

Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1996

Περιέχει γενικά, αλλά και τεχνικά στοιχεία, καθώς και κεφάλαιο για τα οικολογικά υλικά και τα χαρακτηριστικά τους


 

Μαργαρίτα Καραβασίλη

Τίτλος: Κτίρια για έναν Πράσινο Κόσμο (οικολογική δόμηση-βιοκλιματική αρχιτεκτονική)

Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, Πsystems International AE, Αθήνα, 1999

ISBN 960-86313-1-9

721.046

Περιέχει στοιχεία πολεοδομικού και αστικού ενεργειακού-βιοκλιματικού σχεδιασμού και στοιχεία για την οικολογική δόμηση, με πλήθος θεωρητικών στοιχείων.


ΚΑΠΕ, Πρόγραμμα Παθητικών Ηλιακών και Υβριδικών Συστημάτων

Τίτλος: Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική – Εφαρμογές στην Ελλάδα

ΚΑΠΕ, Πικέρμι, 1993

Περιέχει περιγραφή (σχέδια και στοιχεία σχεδιασμού και λειτουργίας) 19 βιοκλιματικών κτιρίων στην Ελλάδα που κτίστηκαν μέχρι το 1992. Διατίθεται από το ΚΑΠΕ με αντικαταβολή στην τιμή των 9.300 δρχ. (συμπ. ΦΠΑ).

Ελληνική Κατοικία 2000, Πανελλήνιος Διαγωνισμός Οικολογικής Κατοικίας, Βραβεία Αντώνη Τρίτση

ΥΠΕΧΩΔΕ, Διεύθυνση Οικιστικής Πολιτικής & Κατοικίας (ΔΟΠΚ), Δεκέμβριος 1999

Τρικάλων 36 & Μεσογείων, Αθήνα 11526, τηλ: 6910667


R. Colombo, A. Landabaso, A. Sevilla

Τίτλος: Εγχειρίδιο Σχεδιασμού, Παθητική Ηλιακή Αρχιτεκτονική  για την περιοχή της Μεσογείου

Κοινό Κέντρο Ερευνών-Ευρωπαϊκή Επιτροπή & Ινστιτούτο Μηχανικής Συστημάτων και Πληροφορικής, 1994, Ελληνική μετάφραση

Τεχνικό βοήθημα. Διατίθεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, πληροφορίες κα Μ. Καραβασίλη, τη. 6910667.

R. Colombo, A. Landabaso, A. Sevilla

Title: Design Handbook: Passive Solar Architecture for Mediterranean Area.

Joint Research Centre and the Directorate-General for Energy (DG-XVII), S..P.I. 94-02, European Commission, 1994

Το ίδιο βιβλίο στα Αγγλικά


J.R. Goulding, J.O. Lewis, T.C. Steemers

Τίτλος: Ενέργεια στην Αρχιτεκτονική, Το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο για τα Παθητικά Ηλιακά Κτίρια

Μαλλιάρης Παιδεία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1996

ISBN 960 - 239 - 242 - 8

Τεχνικό βοήθημα με αναλυτικές μεθόδους υπολογισμού

J.R. Goulding, J.O. Lewis, T.C. Steemers

Title: Energy in Architecture, The European Passive Solar Handbook (το παραπάνω βιβλίο στα Αγγλικά)

Batsford for the Commission of the European Communities, 1993

ISBN 960 - 239 - 171 - 5


Thomas Herzog, ed.

Τίτλος: Solar Energy in Architecture and Urban Planning

Prestel, 1996

ISBN 3-7913-1652-4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:Περιέχει παραδείγματα από εφαρμογές μεγάλης κλίμακας σε διάφορες χώρες (στα Αγγλικά)


Ε. Ανδρεαδάκη - Χρονάκη

Τίτλος: Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

Θεσσαλονίκη 1985

Διδακτικό πανεπιστημιακό βοήθημα


Τίτλος:  DAYLIGHT TECHNIQUES IN BUIDLINGS - REFERENCE HANDBOOK

Συγγραφείς: ARGIRIOU, TSANGRASOULIS, VOIT, REUSS

Επιμέλεια: ARGIRIOU, ASIMAKOPOULOS, BALARAS

Year: 1997

Language: English.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το βιβλίο αυτό είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου (βιβλία, slides) για θέματα φυσικού φωτισμού, και προετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ALTENER, 17η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές φωτισμού, ορολογίας, φωτομετρίας, οπτικής άνεσης, μετρήσεων, φυσικού φωτισμού στα κτίρια, νέες τεχνικές σχεδιασμού, τεχνολογίες, σκιασμός, ανάλυση και υπολογισμοί επιπέδων φυσικού φωτισμού.

 Price: 5.000 dr , pages: 134


 Τίτλος: DAYLIGHT TECHNIQUES IN BUIDLINGS - PRODUCT INFORMATION HANDBOOK

Συγγραφείς: IMPAE-NOA, TRANSSOLAR

Επιμέλεια: VOIT, BABETZKI, BRUMM, REUSS

Year:1997

Language: English.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το βιβλίο αυτό είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου (βιβλία, slides) για θέματα φυσικού φωτισμού, και προετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ALTENER, 17η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποτελεί κατάλογο υλικών και προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές φυσικού φωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας για φωτισμό στα κτίρια. Για κάθε προϊόν δίδονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, παραδείγματα εφαρμογής και στοιχεία προμηθευτή.

Price: 5.000 dr (black and white), 20.000dr (colour) pages: 85


Τίτλος:DAYLIGHT TECHNIQUES IN BUIDLINGS - EDUCATIONAL SLIDES

Επιμέλεια: TSANGRASOULIS, ARGIRIOU, BALARAS, ASIMAKOPOULOS, VOIT, REUSS

Year:1997

Language: English.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Σειρά 53 εκπαιδευτικών slides, μέρος ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου (βιβλίο, slides) για θέματα φυσικού φωτισμού, που προετοιμάστηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ALTENER, 17η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιλαμβάνονται θέματα για βασικές αρχές, τεχνολογίες, παραδείγματα εφαρμογών. Διατίθενται σε μορφή slides και σε ηλεκτρονική μορφή.

Price: 100.000 dr slides , or 20.000 in CD


Τίτλος: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ EPIQR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Year: 2000

Language: English.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το EPIQR είναι ένα πρόγραμμα πολυμέσων για αρχιτέκτονες και μηχανικούς, βασιζόμενο στην Ευρωπαϊκή μεθοδολογία ενεργειακής, περιβαλλοντικής & κατασκευαστικής επιθεώρησης και αξιολόγησης της υπάρχουσας κατάστασης πολυκατοικιών. Χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των δυνατοτήτων επέμβασης στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων (πχ κέλυφος και κατασκευαστικά στοιχεία του κτιρίου, Η/Μ εγκαταστάσεις), τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, και την σύνταξη ενός προϋπολογισμού. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε στα πλαίσια της δράσης JOULE, με συγχρηματοδότηση από την 12η Γ.Δ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από 7 Ευρωπαϊκά ιδρύματα. Η δομή, και τα στοιχεία του προγράμματος, οι βιβλιοθήκες (οπτικό υλικό 1000 φωτογραφιών, τυπικές κατασκευές, υλικά, μετεωρολογικά δεδομένα, εργασίες, κόστος εργασιών/υλικών, νομοθεσία, τεχνικές οδηγίες) είναι προσαρμοσμένα στην Ελληνική πραγματικότητα. Το CD-ROM περιέχει και το εγχειρίδιο χρήσης.

Price: 100.000 dr with 1 CD- ROM


Τίτλος: ΜΕΘΟΔΟΣ EPIQR

Συγγραφείς: Κ.Α.  ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Κ. ΔΡΟΥΤΣΑ

Επιμέλεια: Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Δ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΜΠΑΛΑΡΑΣ

 Year: 1998

Γλώσσα - language: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το EPIQR είναι μια Ευρωπαϊκή μεθοδολογία για την αρχική αξιολόγηση της κατάστασης μιας πολυκατοικίας και των δυνατοτήτων για την ανακαίνισή της. Ο χρήστης σε σύντομο χρονικό διάστημα προσδιορίζει την υπάρχουσα κατάσταση, αξιολογεί επεμβάσεις (στα δομικά στοιχεία, Η/Μ εξοπλισμό) για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, και συντάσσει ένα προϋπολογισμό. Η ανάπτυξη τη μεθόδου συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το βιβλίο παρουσιάζει την μεθοδολογία και αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού.


Τίτλος: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Συγγραφείς: Κ.Α.  ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Κ. ΔΡΟΥΤΣΑ

Επιμέλεια: Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Δ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΜΠΑΛΑΡΑΣ

 Year: 1998

Γλώσσα - language: ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ENGLISH.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το βιβλίο & CD-ROM είναι μέρος των εκδόσεων σχετικών με την Ευρωπαϊκή μεθοδολογία EPIQR. Γίνεται μια σύντομη ανάλυση της μεθόδου και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα καταγραφών από 8 αντιπροσωπευτικού τύπου Ελληνικές πολυκατοικίες. Περιλαμβάνεται λεπτομερής παρουσίαση των κτιρίων (αρχιτεκτονική περιγραφή, σχέδια, κατασκευή), καταγράφεται η κατάσταση 50 τομέων του κτιρίου και των εγκαταστάσεων, παρουσιάζονται μετρήσεις εσωτερικής θερμοκρασίας, υγρασίας και κατανάλωσης ενέργειας, και καταγράφεται η διάγνωση της κατάστασης του κτιρίου βάσει του EPIQR.

Price: 7.000 dr (8.000 dr with CD) Pages: 116 (1.500 dr the CD-ROM)


 Τίτλος: CD-ROM SOLAR CONTROL HANDBOOKS

Επιμέλεια: Κ. ΜΠΑΛΑΡΑΣ

 Year: 1998

Language: English.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Πρόγραμμα πολυμέσων που περιλαμβάνει το υλικό των δυο Οδηγών “Αρχές Σχεδιασμού” και “Παρουσίαση Προϊόντων” για την Ηλιοπροστασία Κτιρίων. Οι Οδηγοί συντάχθηκαν με την συνδρομή διαφόρων συγγραφέων από 9 Ευρωπαϊκά Ιδρύματα που συμμετείχαν σε ερευνητικό πρόγραμμα της Ε.Ε. για την μελέτη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, πειραματικών μεθόδων, και υπολογιστικών εργαλείων για συστήματα ηλιοπροστασίας. Απαιτήσεις προγράμματος: Pentium 133 MHz, 32 MB RAM, VGA monitor, CD-Rom 8X, MicrosoftTM Windows 98.

Price: 3.000 dr with 1 CD-ROM


 Τίτλος: DESIGN GUIDELINES - SOLAR CONTROL HANDBOOK

Επιμέλεια: Δ.Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 Year 1999

Language: English.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το βιβλίο αυτό είναι μέρος της σειράς δυο Οδηγών για την Ηλιοπροστασία Κτιρίων. Συντάχθηκε με την συνδρομή διαφόρων συγγραφέων από 9 Ευρωπαϊκά Ιδρύματα που συμμετείχαν σε ερευνητικό πρόγραμμα της Ε.Ε. για την μελέτη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, πειραματικών μεθόδων, και υπολογιστικών εργαλείων για συστήματα σκιασμού. Παρουσιάζονται βασικά θέματα ηλιακής γεωμετρίας και ακτινοβολίας, αρχές ηλιοπροστασίας, συστήματα αυτομάτου ελέγχου, αρχές σχεδιασμού και τα βασικά αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων (πχ υπολογιστικά εργαλεία, μετρήσεις φυσικών ιδιοτήτων, επιπτώσεις στον φυσικό φωτισμό και αερισμό), καλά & κακά παραδείγματα, 5 κτίρια με αναλυτική περιγραφή, ορολογία.

Price: 8.000 dr   Pages: 180


Τίτλος: SOLAR CONTROL HANDBOOK - SHADING COMPONENT DICTIONARY

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:  Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, B. GREHANT

Επιμέλεια: Δ.Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 Year: 1999

Language: English.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το βιβλίο αυτό είναι μέρος της σειράς δυο Οδηγών για την Ηλιοπροστασία Κτιρίων. Συντάχθηκε στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος της Ε.Ε. για την μελέτη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, πειραματικών μεθόδων, και υπολογιστικών εργαλείων για συστήματα σκιασμού. Παρουσιάζονται 15 κατηγορίες συστημάτων και μεθόδων ηλιοπροστασίας με αντιπροσωπευτικές εφαρμογές, συστήματα αυτοματισμού και επιμέρους εξαρτήματα, σύντομη παρουσίαση με τεχνικές προδιαγραφές και παραδείγματα για περισσότερα από 100 προϊόντα, σύντομη παρουσίαση & ταξινόμηση πάνω από 300 κατασκευαστές και εθνικούς αντιπροσώπους.

Price: 10.000 dr  (Έγχρωμο) Pages: 145


Τίτλος: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:  Δ.Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 Year: 1997

Γλώσσα- Language:  ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ENGLISH.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το βιβλίο αυτό είναι η τελική τεχνική έκθεση του έργου για την βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών ενός κτιρίου γραφείων και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, στα πλαίσια του προγράμματος THERMIE, 17η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιγράφονται όλες οι εργασίες και επεμβάσεις που έγιναν στο κτίριο, εγκατάστασης συστημάτων θέρμανσης, δροσισμού, φωτισμού και αυτοματισμών, αναλυτικά αποτελέσματα μετρήσεων, κόστους και εξοικονόμησης ενέργειας. Περιλαμβάνεται πλούσιο έγχρωμο φωτογραφικό υλικό.

Price: 8.000 dr Pages: 184


Τίτλος: OPERATING ROOMS - CODE OF GOOD PRACTICE for acceptable indoor conditions related to HVAC systems

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:  C.A. BALARAS, A. GAGLIA

Επιμέλεια: A.ARGIRIOU, D.N.ASIMAKOPOULOS, C.A. BALARAS

Year: 2000

Language: English.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το βιβλίο αυτό είναι η τελική τεχνική έκθεση του ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο τα Χειρουργεία για την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία V/F, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Οδηγός αναφέρεται στην σχεδίαση και λειτουργία των χειρουργικών αιθουσών, των συναφών Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμό, συντήρηση και έλεγχο. Παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και κανονισμοί, αρχές λειτουργίας συστημάτων κλιματισμού και αερισμού, ελέγχου, συντήρησης εγκαταστάσεων και επιμέρους συστημάτων, δυνατότητες ορθολογικής χρήσης της ενέργειας για την μείωση του κόστους λειτουργίας και την βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών. Παρουσιάζονται επίσης τα αποτελέσματα καταγραφών σε 20 χειρουργεία (μετρήσεις φυσικών παραμέτρων, καταγραφή εγκαταστάσεων κλιματισμού και αερισμού, εντοπισμό προβλημάτων και προτάσεις βελτίωσης). Περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Price: 5.000 dr , Pages : 162


Τίτλος: RETROFIT OF OFFICE BUILDINGS

Συγγραφείς:  C.A. BALARAS, K. DROUTSA

Επιμέλεια: A. ARGIRIOU, C.A. BALARAS

 Year: 2000

Language: English.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:  Το βιβλίο αυτό είναι μέρος των εκδόσεων σχετικών με την Ευρωπαϊκή μεθοδολογία TOBUS. Γίνεται μια σύντομη ανάλυση της μεθόδου και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων από 3 Ελληνικά κτίρια γραφείων. Περιλαμβάνεται λεπτομερής παρουσίαση (αρχιτεκτονική περιγραφή, σχέδια, κατασκευή), καταγράφεται η κατάσταση 50 τομέων του κτιρίου και των εγκαταστάσεων, μετρήσεις εσωτερικής θερμοκρασίας, υγρασίας, θερμογραμμάτων, κατανάλωσης ενέργειας, αξιολόγησης της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος, και καταγράφεται η διάγνωση της κατάστασης του κτιρίου βάσει της μεθόδου TOBUS. Διατίθεται και με CD που περιλαμβάνει όλο το υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

Price: 3.000 dr (4.000 dr with CD) pages: 109


Τίτλος: CD-ROM RETROFIT OF OFFICE BUILDINGS

ΣυγγραφείςC.A. BALARAS, K. DROUTSA

Επιμέλεια: A. ARGIRIOU, C.A. BALARAS

 Year: 2000

Language: English.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:  Το CD-ROM είναι μέρος των εκδόσεων σχετικών με την Ευρωπαϊκή μεθοδολογία TOBUS. Γίνεται μια σύντομη ανάλυση της μεθόδου και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων από 3 Ελληνικά κτίρια γραφείων. Περιλαμβάνεται λεπτομερής παρουσίαση (αρχιτεκτονική περιγραφή, σχέδια, κατασκευή), καταγράφεται η κατάσταση 50 τομέων του κτιρίου και των εγκαταστάσεων, μετρήσεις εσωτερικής θερμοκρασίας, υγρασίας, θερμογραμμάτων, κατανάλωσης ενέργειας, αξιολόγησης της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος, και καταγράφεται η διάγνωση της κατάστασης του κτιρίου βάσει της μεθόδου TOBUS.

Price: 1.500 dr 1 CD-ROM

 

Βιοκλιματική αρχιτεκτονική, παθητικά-ηλιακά συστήματα

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ - ΧΡΟΝΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ

·  Έκδοση: 1

·  Έτος Έκδοσης: 1985

·  Εκδότης: UNIVERSITY STUDIO PRESS

·  Δέσιμο: ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

·  Διαστάσεις: 24χ17

·  Αριθμός σελίδων: 158

·  Κωδικός ISBN: 9601201793

·  Αριθμός προϊόντος: 2000068889

 

Επιστροφή