Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : Κ.Ι. Κοντολέων-Δ.Κ. Μπίκας: "Προσδιορισμός-εκτίμηση της κρίσιμης αναλογίας των υαλοστασίων στο εξωτερικό περίβλημα των κτιρίων"

Διαβάστηκε: 931 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Κ.Ι. Κοντολέων-Δ.Κ. Μπίκας: "Προσδιορισμός-εκτίμηση της κρίσιμης αναλογίας των υαλοστασίων στο εξωτερικό περίβλημα των κτιρίων", εισήγηση στο Συνέδριο της HELECO, 3-6 Φεβρουαρίου 2005

Επιστροφή