Ενότητα :Για την Ευώνυμο

Τίτλος : Η Ευώνυμος προσιτή στα άτομα με προβλήματα όρασης

Διαβάστηκε: 1480 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Η Ευώνυμος προσιτή στα άτομα με προβλήματα όρασης

Στην Ευώνυμο απασχολήθηκε, μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ, από τον Δεκέμβριο του 2000, και για τρία χρόνια, άτομο με προβλήματα όρασης. Η εργασία που προσέφερε ήταν βιβλιοθηκονομική (τεκμηρίωση άρθρων περιοδικών).

Τα τελευταία χρόνια που η τεχνολογία έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου στον τομέα αυτό, μπορούν να δοθούν λύσεις σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτό. Έναν τέτοιο τομέα αποτελούν τα άτομα με προβλήματα όρασης, στα οποία προσφέρεται πλέον η δυνατότητα ανάγνωσης βιβλίων, περιοδικών και άλλων εντύπων.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενός σαρρωτή (scanner) και κάποιων ειδικών προγραμμάτων ομιλίας. Τα προγράμματα ομιλίας (τα πιο γνωστά είναι το hal και το jaws) σε συνδιασμό με ένα πρόγραμμα scanner, για τη αναγνώριση των χαρακτήρων, και τη συνεργασία ενός συνθετή φωνής (Apollo), παρέχουν την δυνατότητα στα άτομα με προβλήματα όρασης, να έχουν πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και αρχεία. Έτσι μπορούν να αναζητήσουν και να διαβάσουν έντυπα οποιασδήποτε μορφής.

Για να διαβάσει κάποιος ένα κείμενο πρέπει να περάσει κάθε σελίδα ξεχωριστά στο scanner, προκειμένου να την σαρρώσει και να την αναγνωρίσει. Κατόπιν μέσω ενός κειμενογράφου, του προγράμματος ομιλίας και του συνθετή φωνής, θα είναι σε θέση να ακούσει το κείμενο που επέλεξε.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης στο ειδικό σύστημα γραφής "braille". Στην Ευώνυμο υπάρχει ένας τέτοιος εκτυπωτής

Ο εξοπλισμός αυτός, μηχανήματα και πρόγραμμα, δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλο κόστος ώστε να είναι αποτρεπτικό να το προμηθευτεί μία βιβλιοθήκη.

Παρόλα αυτά οι βιβλιοθήκες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία στους τυφλούς αναγνώστες είναι ελάχιστες. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου "Μακεδονία" στη Θεσσαλονίκη και η " Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη" στην Αθήνα ήταν οι δύο πρώτες βιβλιοθήκες που διαθέτουν το σχετικό εξοπλισμό.  

Η Ευώνυμος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις πηγές πληροφόρησης, σε κάθε ενδιαφερόμενο, σεβόμενη αφενός το δικαίωμα του στην μάθηση και αφετέρου την όποια ιδιαιτερότητα του στην απόκτησή της.

Όλο το προσωπικό της Ευωνύμου εκπαιδεύεται σταδιακά στη σχετική τεχνολογία καθώς και στον τρόπο εξυπηρέτησης των τυφλών αναγνωστών.

 Η Ευώνυμος προσφέρει στα άτομα με προβλήματα όρασης τη δυνατότητα "ανάγνωσης" όλων των βιβλίων και περιοδικών που βρίσκονται στο αρχείο της.

Επιστροφή