Ενότητα :ΤΕΥΧΟΣ 5, ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Τίτλος : ΕΠΙΣΤΟΛΗ Θεοδότας Νάντσου

Διαβάστηκε: 1009 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

Προς τον "Δαίμονα της Οικολογίας"

16 Μαΐου 2001

 

Θεοδότα Νάντσου

Συντονίστρια των προγραμμάτων

 του WWF Ελλάς

 

Θέλω να σχολιάσω το άρθρο "Προστασία χαμηλότερων τόνων και υψηλότερης απόδοσης" στο τεύχος του Μαΐου 2001, το οποίο αναφέρεται στην όντως πολύ προβληματική εφαρμογή της Οδηγίας για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) και στην υλοποίηση του δικτύου Natura 2000.

 

Πιστεύω πως η υλοποίηση αυτού του πλαισίου προστασίας της ευρωπαϊκής φυσικής κληρονομιάς είναι προβληματική, διότι τουλάχιστον στην Ελλάδα o εθνικός κατάλογος συντάχθηκε χωρίς καμία απολύτως διαδικασία πληροφόρησης και διαλόγου με τους τοπικούς φορείς...

Επιστροφή