Ενότητα :ΤΕΥΧΟΣ 5, ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Τίτλος : ΑΠΕΝΑΝΤΙ, ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ: Πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Αιολικής Ενέργειας.

Διαβάστηκε: 885 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ

 

       Τον τελευταίο καιρό, η Αιολική Ενέργεια και όλες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήρθαν στην επικαιρότητα με πολλούς τρόπους. Απευθυνθήκαμε σε δύο βουλευτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το ζήτημα και τους ρωτήσαμε τη γνώμη τους για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Αιολικής Ενέργειας.

       

 

                            ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ

           

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούσαν, για χιλιάδες χρόνια, την κύρια πηγή ενέργειας του ανθρώπου. Μόλις τα τελευταία 200 χρόνια τις εγκατέλειψε για να ριχθεί με βουλιμία στα ορυκτά καύσιμα που προέρχονται από τα θαμμένα στα έγκατα της γης νεκρά φυτά, προκαλώντας τεράστιες ανισορροπίες στο φυσικό κόσμο.

Οι τελευταίες δεκαετίες αποκάλυψαν τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ΑΠΕ που συνίστανται στην ασφάλεια του εφοδιασμού, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη...

Επιστροφή