Ενότητα :ΤΕΥΧΟΣ 5, ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Τίτλος : Σάκης Κουρουζίδης, Σύνταξη στα 70!

Διαβάστηκε: 913 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

 

Σύνταξη στα 70!

 

Σάκης Κουρουζίδης

 

Ας κάνουμε την ακόλουθη υπόθεση εργασίας: Με τα σημερινά κοινωνικά, τεχνολογικά και οικονομικά δεδομένα, έστω ότι ο μέσος χρόνος εργασίας, που αναλογεί στον κάθε εν δυνάμει εργαζόμενο, είναι 100 μονάδες εργασίας (αυθαίρετη μονάδα μέτρησης) για το σύνολο της ζωής του. Τόσες ώρες εργασίας «χρωστάει» στην κοινωνία για να απολαύσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής. Ο εργαζόμενος έχει τις εξής δύο επιλογές: α) τις ώρες αυτές τις συμπυκνώνει σε λίγα χρόνια, για να βγει γρήγορα στη σύνταξη, έχοντας κάνει το καθήκον του απέναντι στην κοινωνία. Να δουλεύει, δηλαδή, 8-10 ώρες την ημέρα ή 40-45 ώρες την εβδομάδα, με αντάλλαγμα την σύνταξη, έστω στα 50-55 (κατά μέσο όρο). β) ο εργαζόμενος κατανέμει τις 100 αυτές μονάδες εργασίας διαφορετικά. Δουλεύει 6-7 ώρες την ημέρα ή 30-32 ώρες τη βδομάδα, με συνέπεια, για να εξοφλήσει το χρέος του προς την κοινωνία, να παρατείνει την εργασιακή ζωή κατά 10-15, έστω χρόνια, δηλαδή να συνταξιοδοτείται στα 65 – 70 (πάντα κατά μέσο όρο)...

Επιστροφή