Ενότητα :ΤΕΥΧΟΣ 5, ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Τίτλος : Β(άσω) Κ(ανελλοπούλου), Από την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2000

Διαβάστηκε: 834 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

O ΔΑΙΜΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΡIΤΤΕΥΟΥΝ

 

Β(άσω) Κ(ανελλοπούλου)

 

Από την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2000

 

Θέμα: Προέγκριση Χωροθέτησης, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Φορέας: Υπηρεσίες Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, ΥΠΕΧΩΔΕ


Πολίτες της Χρυσούπολης Καβάλας διαμαρτυρήθηκαν για την εγκατάσταση βουστασίων δίπλα στη λίμνη "Αλατζάγκιολα" της Χρυσούπολης Καβάλας (υπόθεση
4792/2000), ζητώντας από το Συνήγορο  του Πολίτη αφ’ ενός να ελεγχθεί η νομιμότητα των ενεργειών της διοίκησης, σχετικά με την έκδοση αδειών εγκατάστασης
και αφετέρου να διαπιστωθεί αν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος...

Επιστροφή