Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : Ελένη Ανδρεαδάκη-Χρονάκη, Εύα Αθανασάκου, Ρέα Τασίου: "Ενεργειακή και περιβαλλοντική πιστοποίηση κτιρίων"

Διαβάστηκε: 1028 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Ενεργειακή και περιβαλλοντική πιστοποίηση κτιρίων: Εργαλείο για την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων και την εξοικονόμηση ενέργειας, Της Ελένης Ανδρεαδάκη-Χρονάκη, αναπληρώτριας Καθηγήτριας Α.Π.Θ., Τμήμα του Αρχιτεκτόνων Εύας Αθανασάκου, Φυσικού-ενεργειολόγου και της Ρέας Τασίου, Πολιτικού Μηχανικού, Σύμβουλου Ενεργειακών Έργων. Η παρουσίαση βασίζεται στα αποτελέσματα ενός Προγράμματος SAVE II, το οποίο τιτλοφορείται Αpplication and Follow up Model for Energy and Environmental Certification Schemes. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως συντονιστής του έργου, το Regione Piemonte και Provincia Autonoma di Trentο (Β. Ιταλία), το Building Research Establishment (BRE) και η Εταιρεία Cenergia (Δανία). Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την XVII Διεύθυνση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από το ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο στα πλαίσια της θεσμοθέτησης Κανονισμών και μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης των εφαρμογών των ΑΠΕ, είχε ενεργό συμμετοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα του προγράμματος. Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), 21475/4707-10-8-98, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθ. 880/19/1998 Φύλλο της Κυβερνήσεως, το άρθρο 5 αναφέρεται στην Ενεργειακή Πιστοποίηση και Ενεργειακή βαθμονόμηση των κτιρίων, ως μέτρου ικανού και αναγκαίου για την εξοικονόμηση ενέργειας στον Oικιστικό Τομέα. Συνεπώς η προαναφερθείσα μελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2000 και έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάσσεται πλήρως στην ΚΥΑ προσφέροντας ένα εργαλείο εύχρηστο και άμεσα εφαρμόσιμο, το οποίο θα παρουσιαστεί κατωτέρω...

Επιστροφή