Ενότητα :Ταυτότητα ιστοσελίδας

Τίτλος : Οργάνωση Μέσων Ερμηνείας Περιβάλλοντος ΕΠΕ

Διαβάστηκε: 1118 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΜΕΣΩΝ  ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Ε.Π.Ε.

σύντομη παρουσίαση

 

ΓΕΝΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Η Εταιρία, με τα στελέχη της, δραστηριοποιείται και ειδικεύεται τα τελευταία 20 χρόνια, στη δημιουργία εκθέσεων σε μουσεία και κέντρα πληροφόρησης, καθώς και στην παραγωγή συνοδευτικών υλικών για τις εκθέσεις με ενημερωτικό, εκπαιδευτικό ή και προωθητικό χαρακτήρα (π.χ. φυλλάδια, αφίσες, CD-Rom, εκπαιδευτικά παιχνίδια).

 

Από τη συνεχή και αποτελεσματική παρουσία της στο χώρο αυτό, η Εταιρία διαθέτει ασυναγώνιστη εμπειρία σε όλα εκείνα τα σημεία που συγκροτούν μία επιτυχημένη έκθεση, δηλαδή, τη μελέτη (μουσειολογική/μουσειογραφική, επιστημονική ανάλογα με το πραγματευόμενο θέμα κ.ά.), το συντονισμό των εργασιών και την επιστημονική παρακολούθηση, το εικαστικό και δημιουργικό μέρος έως και τις ειδικές κατασκευές (π.χ. προθηκών).

Στο πλαίσιο αυτής της επαγγελματικής της δραστηριότητας, έχει στο ενεργητικό της την υλοποίηση περισσότερων από 30 κέντρων πληροφόρησης, μουσείων και εκθέσεων διαφόρου περιεχομένου σε όλη τη χώρα.

 

Για την κάλυψη των απαιτήσεων στον επιστημονικό, εικαστικό και τεχνικό τομέα, η Εταιρία πλαισιώνεται από εξειδικευμένους συμβούλους και συνεργάτες, απόλυτα ικανούς να εργάζονται αποδοτικά και με συλλογικό τρόπο...

 

 

Επιστροφή