Ενότητα :Πόλεις-Αστικό Περιβάλλον

Τίτλος : Θεματική στρατηγική ΕΕ για το Αστικό Περιβάλλον (2006)

Διαβάστηκε: 1011 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύχθηκε πρόσφατα μια "θεματική Στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον" που εκδόθηκε ως ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ το 2006, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του 6ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον, που περιλαμβάνει τις αρχές και κατευθύνσεις στις οποίες θα πρέπει πλέον να υπακούει ο σχεδιασμός του αστικού χώρου με γνώμονα την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η πλήρης "Ανακοίνωση" παρουσιάζεται στο συνημμένο έγγραφο, στα ελληνικά.

Επιστροφή