Ενότητα :Πόλεις-Αστικό Περιβάλλον

Τίτλος : "Τοπική δράση για αξιοβίωτες πόλεις": ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.O.S.

Διαβάστηκε: 904 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.O.S.: Τοπική δράση για αξιοβίωτες πόλεις Το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 60% του πληθυσμού της Ευρώπης ζει σήμερα σε πόλεις. Η πόλη αποτελεί για όλους αυτούς τους ανθρώπους το καθημερινό περιβάλλον διαβίωσης, με άλλα λόγια το σπίτι τους. Δυστυχώς, τα αστικά κέντρα εμφανίζουν σημαντικά προβλήματα, με αντίκτυπο στο περιβάλλον σε τοπική αλλά και παγκόσμια κλίμακα, καθώς και στην υγεία των πολιτών. Ωστόσο, υπάρχουν προτάσεις, τόσο για την επίλυση των προβλημάτων των σύγχρονων πόλεων, όσο και για τους τρόπους δράσης των πολιτών. Για την οργάνωση του αστικού χώρου, των περιοχών πρασίνου και των μέσων μεταφοράς: Οι πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να εξισορροπούν τις οικονομικές και τις ανθρώπινες δραστηριότητες μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Οι πολιτικές αστικής ανάπτυξης δεν πρέπει να οδηγούν στη δημιουργία πόλεων με χωρικά απομονωμένες ζώνες, αλλά να ενθαρρύνουν τη μικτή χρήση της γης (κατοικία, δουλειά, αναψυχή) με σεβασμό στην υγεία και στην ασφάλεια των κατοίκων, μέσω ενός συμπυκνωμένου αλλά αποκεντρωτικού αστικού πυρήνα. Οι ανάγκες μετακίνησης πρέπει να καλυφθούν πρώτα από όλα με ένα αποτελεσματικό και φθηνό δημόσιο σύστημα μεταφοράς και εν συνεχεία με την κατασκευή ποδηλατοδρόμων και χώρων για τους πεζούς καθώς και με την υλοποίηση καινοτόμων σχεδίων για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, όπως για παράδειγμα τα σχέδια για 'car pooling' και 'car sharing'. Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός των πόλεων πρέπει να βρίσκεται σε αρμονία με τα τοπικά οικοσυστήματα (μορφολογία του εδάφους, δάση, υδάτινα οικοσυστήματα, ρεύματα του αέρα). Οι χώροι πρασίνου και οι δημόσιοι αστικοί χώροι πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανθρώπινες ανάγκες ως προς την υγεία, την ασφάλεια και τις κοινωνικές συναναστροφές. Οι Καθαρές Τεχνολογίες πρέπει να προωθηθούν στην παραγωγική διαδικασία ενώ η λήψη πολιτικών μέτρων, όπως είναι η εφαρμογή φόρων που αφορούν την quotευθύνη του παραγωγούquot θα μπορούσαν να συμβάλουν στο σκοπό αυτό. Οι κυβερνήσεις, οι τοπικές αρχές και οι κοινωνικοί θεσμοί πρέπει να καθορίσουν υποστηρικτικά μέτρα για τις μειονεκτούσες ομάδες, όπως είναι οι μετανάστες, οι άνεργοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, άνθρωποι που ζουν σε υποβαθμισμένες από την ρύπανση περιοχές κ.τ.λ. Τα κοινωνικά αυτά μέτρα θα ενθαρρύνουν την αρμονική ένταξη και ενότητα μεταξύ διαφορετικών ατόμων με διαφορετικές κουλτούρες. Δεδομένου ότι τα κέντρα των πόλεων έχουν ειδική ιστορική, πολιτιστική και κοινωνική αξία, θα πρέπει να σχεδιαστούν βιώσιμες δράσεις αποκατάστασης των κέντρων των πόλεων, με σεβασμό στην αρχιτεκτονική κληρονομιά και τις παραδοσιακές κοινωνίες και δραστηριότητες. Ο ρόλος μας είναι να συμβάλλουμε δραστικά μέσα από μία οργανωμένη δράση για τη στήριξη των παραπάνω πρωτοβουλιών και να αλλάξουμε ανάλογα τον τρόπο ζωής μας. Πρέπει να μειώσουμε τη χρήση αυτοκινήτων μέσα στις πόλεις και να προσπαθούμε να κάνουμε χρήση των δημοσίων μέσων μεταφοράς ή άλλων μέσων. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί μπροστά σε άλλες κουλτούρες και διαφορετικούς ανθρώπους και να προσπαθούμε να τους εντάξουμε στον καθημερινό τρόπο ζωής των πόλεών μας...

Επιστροφή