Ενότητα :Κτίρια: ενεργειακή απόδοση

Τίτλος : Το σχέδιο δράσης "Ενέργεια 2001" για την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιστικό τομέα

Διαβάστηκε: 1089 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Το σχέδιο δράσης "Ενέργεια 2001" για την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιστικό τομέα Συνοπτική παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης «Ενέργεια 2001», που εκπονήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και ειδικότερα από Επιτροπή που συγκροτήθηκε με τις 15013/700/6.6.94 & 18034/1324/7.11.94 αποφάσεις η οποία είχε ως αντικείμενο την εκπόνηση «Θεσμικού Πλαισίου για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Οικιστικό Τομέα», σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 1512/85 («ΚΙΝΗΤΡΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας)...

Επιστροφή