Ενότητα :Πόλεις-Αστικό Περιβάλλον

Τίτλος : Οικολογικές πόλεις: Άρθρο από το περιοδικό: Περιβάλλον για τους Ευρωπαίους

Διαβάστηκε: 1044 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Αυτό το άρθρο αναδημοσιεύεται από το περιοδικό Περιβάλλον για τους Ευρωπαίους τ.23 Μάρτιος 2006. Τον Ιανουάριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε άλλη μια από τις επτά Θεματικές Στρατηγικές της για το περιβάλλον, η οποία αυτή τη φορά έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και τις κωμοπόλεις της Ευρώπης.Τέσσερις στους πέντε Ευρωπαίους ζουν σήμερα σε αστικά κέντρα. Η ποιότητα του αστικού μας περιβάλλοντος έχει επομένως άμεσο αντίκτυπο στην ευημερία μας. «Οι πόλεις της Ευρώπης θα πρέπει να είναι αειφόρες και να προσφέρουν υψηλή ποιότητα ζωής, ώστε οι άνθρωποι να θέλουν να ζουν και να εργάζονται σε αυτές, και οι επιχειρήσεις να θέλουν να επενδύουν εκεί», λέει ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ, Σταύρος Δήμας. «Η Θεματική Στρατηγική για το αστικό περιβάλλον συνεργάζεται με τα Κράτη Μέλη, ώστε να βοηθήσει τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενημερώνονται η μία από την άλλη σχετικά με τα μέτρα που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στη βελτίωση της οικολογικής απόδοσης των πόλεών μας.»...

Επιστροφή