Ενότητα :Κλιματική Αλλαγή

Τίτλος : Εκστρατεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κλίμα

Διαβάστηκε: 829 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Η θερμοκρασία της γης αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Αυτή η αλλαγή του κλίματος συνιστά μια σοβαρή απειλή μέχρι και μια καταστροφική ανωμαλία για τις οικονομίες, τις κοινωνίες και το φυσικό περιβάλλον μας. Η παγκόσμια θέρμανση προκαλείται, κατά κύριο λόγο, από τα "αέρια του θερμοκηπίου", τα οποία απελευθερώνουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες και ιδιαίτερα η καύση ορυκτών καυσίμων, όπως είναι το κάρβουνο, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Αυτά τα αέρια παγιδεύουν στην ατμόσφαιρα την ηλιακή θερμότητα, όπως ακριβώς σ’ ένα θερμοκήπιο. Η εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ονομάζεται "Η αλλαγή του κλίματος εξαρτάται από εσάς" και στόχος της είναι να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους πολίτες να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Εάν όλοι μας κάνουμε μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες, μπορούμε να επιτύχουμε μια σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό είναι δυνατόν με πολύ απλές καθημερινές ενέργειες, όπως το να θυμόμαστε να χαμηλώνουμε τον οικιακό μας θερμοστάτη, να κλείνουμε την τηλεόραση και όχι να την αφήνουμε στην αναμονή, ν’ ανακυκλώνουμε τα απορρίμματά μας και να περπατούμε πιο συχνά...

Επιστροφή