Ενότητα :Κλιματική Αλλαγή

Τίτλος : Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος

Διαβάστηκε: 783 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει εναντίον ορισμένων κρατών μελών διαδικασίες για παραβάσεις τεσσάρων χωριστών κοινοτικών νομοθετικών πράξεων σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. Έτσι επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ανταποκρίνονται σε όλες τις επιμέρους υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Οι νομικές ενέργειες της Επιτροπής στοχεύουν επίσης εν μέρει στο να καταστεί πλήρως επιχειρησιακό το κοινοτικό σύστημα εμπορίας εκπομπών. Πέντε κράτη μέλη εξακολουθούν να μην έχουν συνδεθεί με το σύστημα ηλεκτρονικών μητρώων που καλύπτει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά την εμπορία εκπομπών, μολονότι η αντίστοιχη προθεσμία έληξε τον Δεκέμβριο του 2004. Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: "Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί ότι θα συμβάλει στις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Ως εκ τούτου, καλούμεθα να ανταποκριθούμε σε όλες τις υποχρεώσεις μας για την υποβολή σχετικών εκθέσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα που αρχίζουν παγκόσμιες συνομιλίες για την ανάληψη δράσεων στο μέλλον. Το κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να λειτουργεί επιτυχώς, ώστε να σημειωθεί περιστολή των εκπομπών στην ΕΕ κατά οικονομικώς συμφέροντα τρόπο. Ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην έχουν συνδεθεί με το αντίστοιχο σύστημα μητρώων που καλύπτει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα οι εταιρείες τους να μην είναι σε θέση να συμμετάσχουν πλήρως στην εμπορία των εκπομπών. Καλώ τα κράτη μέλη να επανορθώσουν το ταχύτερο δυνατό."...

Επιστροφή