Ενότητα :Περιβαλλοντική διαχείριση

Τίτλος : Combining local action with community legislation in implementation

Διαβάστηκε: 662 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Combining local action with community legislation in implementation: The example of "Display" Campaign for the voluntary display of municipal buildings energy consumption, water use and CO2 emissions, text of "Energie-cites"...

Επιστροφή