Ενότητα :Νομοθεσία-Κατευθύνσεις Σχεδιασμού

Τίτλος : Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Πλαίσιο Δράσης

Διαβάστηκε: 679 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Πλαίσιο Δράσης: Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (1998)605 τελικό...

Επιστροφή