Ενότητα :Κανονισμοί

Τίτλος : Design Approach in USA

Διαβάστηκε: 678 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
by Solar Energy Research Facility, Golden, CO. A high-performance commercial building is a building with energy, economic, and environmental performance that is substantially better than standard practice. It's energy efficient, so it saves money and natural resources. It's a healthy place to live and work for its occupants and has relatively low impact on the environment. All this is achieved through a process called whole-building design. The text gives responses to many high importance questions such as: What is whole-building design? What are the benefits? How much does it cost? e.t.c.

Επιστροφή