Ενότητα :Κτίρια: ενεργειακή απόδοση

Τίτλος : Sam C M Hui" Sustainable Architecture (study for OECD)

Διαβάστηκε: 906 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
"Sustainable Architecture": Home of BEER - Created: Dec 1996 - Updated: 10 Aug 2002 by Sam C M Hui (cmhui@hku.hk)for OECD This text gives "BACKGROUND" information on "What is Sustainable Development" based on "Various Viewpoints" concerning the "Three Dimensions" of Sustainable Development, as aslo "Further Reading". The focus is on different concepts concerning the "Sustainable Construction", the "Environmental Architecture", the "Ecological Building" and the "Green Building" . Main issues are presented, such as: Site, Energy, Water, Materials, Waste, Community, Indoor Environment and STRATEGIES for "Design Guides", "Processes", "Assessment". REFERENCES Books & Materials, Web Links and Case Studies are also presented (see attached file)...

Επιστροφή