Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : Μαργαρίτα Καραβασίλη: Οι ρυθμίσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής - περιβαλλοντικής απόδοσης των κτιρίων και τον περιορισμό των εκπομπών CO² (2001)

Διαβάστηκε: 771 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Οι ρυθμίσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής - περιβαλλοντικής απόδοσης των κτιρίων και τον περιορισμό των εκπομπών CO²* Tης κας Μαργαρίτας Καραβασίλη ημερίδα του ΚΑΠΕ «Ευκαιρίες του ΕΠΑΝ για τον Τουρισμό, την Ενέργεια, το Περιβάλλον», Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001. Οι πρόσφατες ρυθμίσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, που αφορούν στον «Περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων», με την έκδοση της 21475/4707 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 880Β/19-8-98), διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στον τομέα της παραγωγής του κτιστού περιβάλλοντος. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική, ο ενεργειακός σχεδιασμός και εν γένει η οικολογική δόμηση θα αποτελούν τη βάση του σχεδιασμού και της κατασκευής των κτιρίων. Τεχνικές και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης νερού, ανακύκλησης, η χρήση, φιλικών στο περιβάλλον, οικοδομικών υλικών και εν γένει καθαρών τεχνολογιών δόμησης θα εφαρμόζονται όλο και περισσότερο σε υφιστάμενα κτίρια προκειμένου να βελτιώσουν την περιβαλλοντική και ενεργειακή τους απόδοση. Τα κτίρια του αύριο θα είναι «Αειφόρα» κτίρια, που θα ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Αειφόρα - οικολογικά θα είναι και τα οικοδομικά υλικά που θα σέβονται το περιβάλλον σε όλο τον κύκλο της ζωής τους. Αειφόρες θα γίνουν - σταδιακά - οι πόλεις μας, μέσα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται προς την αειφόρο ανάπτυξη. Έτσι θα συμβάλλουμε στην προστασία του παγκόσμιου κλίματος, περιορίζοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, με προτεραιότητα στα κτίρια εκπαίδευσης, υποχρεούνται πρώτον, να οργανώσουν γραφεία ενεργειακής διαχείρισης και να ορίσουν ενεργειακούς υπεύθυνους ώστε να υπάρξει μέριμνα για «νοικοκύρεμα» και εξοικονόμηση φυσικών πόρων, δεύτερον, να προγραμματίσουν την εφαρμογή επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια όπου στεγάζουν υπηρεσίες τους. Όλα τα νεοανεγειρόμενα δημόσια κτίρια θα είναι κτίρια χαμηλών ενεργειακών καταναλώσεων και υψηλής περιβαλλοντικής και ενεργειακής απόδοσης. Νέοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί χρησιμοποιούνται, κύρια από το δημόσιο τομέα, που υποστηρίζουν - οικονομικά - την εφαρμογή ανάλογων επεμβάσεων. Η βελτίωση της ποιότητας των σχολικών κτιρίων, εκτός από τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που θα προσφέρει, μπορεί να συμβάλλει στην εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, ποιότητα εσωτερικού αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων, αλλά και υγιεινή και ασφάλεια. Η ποιότητα των σχολικών κτιρίων παίζει καθοριστικό ρόλο στην άνετη και ευχάριστη διαβίωση των μαθητών, αλλά και συμβάλλει στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Σημαντικές επεμβάσεις πρέπει να γίνουν τόσο στα κτίρια όσο και στον αύλειο και στον περιβάλλοντα χώρο, με τη διαμόρφωση ευνοϊκού μικροκλίματος που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Πράσινες στέγες, φυσικά υλικά επίστρωσης, κατάλληλος βιοκλιματικός σχεδιασμός, καθαρές τεχνολογίες δόμησης, κλπ., είναι βασικές βιώσιμες επιλογές που μπορούν να εγγυηθούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στα σχολεία της χώρας, στις γειτονιές, στις πόλεις μας...

Επιστροφή