Ενότητα :Πόλεις-Αστικό Περιβάλλον

Τίτλος : Μαργαρίτα Καραβασίλη: Βιοκλιματικός σχεδιασμός ελεύθερων χώρων και αστικό μικροκλίμα

Διαβάστηκε: 1072 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Βιοκλιματικός σχεδιασμός ελεύθερων χώρων και αστικό μικροκλίμα ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΟΝΔΡΟΥ-ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ Αρχιτέκτων d.p.l.g. – Πολεοδόμος – Χωροτάκτης – Κοινων. Ψυχολόγος Κάθε επέμβαση στην πόλη, τόσο στο κτιστό περιβάλλον, όσο – και κυρίως στους ελεύθερους χώρους της, αποτελεί και μια μοναδική ευκαιρία για βελτίωση της ποιοτητας ζωής και του αστικού μικροκλίματος. Βασικός μας στόχος είναι η δημιουργία μιας «συμπαγούς» - αειφόρου πόλης με ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, λιγότερους δρόμους, περισσότερους ελεύθερους χώρους – ιδιωτικούς ή/και δημόσσιους, κατάλληλα διαμορφωμένους που θα προσφέρουν ανάσες και θαλπωρή στους κατοίκους, θα περιορίζουν το φαινόμενο της αστικής «θερμικής νησίδας» και θα δημιουργούν ευνοϊκό μικροκλίμα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, μειώνοντας κατά δύο (2) τουλάχιστον βαθμούς τη θερμοκρασία και συμβάλλει στον περιορισμό της χρήσης κλιματιστικών. Η κατάλληλη φύτευση, που μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, φιλτράρει τη ρύπανση, απορροφά διοξείδιο του άνθρακα παράγοντας οξυγόνο, μειώνει το θόρυβο, απορροφά το νερό της βροχής περιορίζοντας τον κίνδυνο καταιγίδων και πλημμυρών, διαμορφώνει ένα νέο γοητευτικό αστικό τοπίο και κάνει πιο άνετη τη διαβίωση των κατοίκων. Πρόκειται για μια συνειδητή στροφή προς τον βιοκλιματικό – αειφόρο – πολεοδομικό και κτιριολογικό σχεδιασμό σε κάθε επέμβαση επανασχεδιασμού ή/και ανάπλασης της υφιστάμενης πόλης με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση παλιών κελυφών, σε διαρθρωτικές αλλαγές του πολεοδομικού ιστού, κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κυρίως στην αύξηση των ελεύθερων χώρων. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός αντιμετωπίζει τον ελεύθερο χώρο, τα κτίρια ή τα οικιστικά σύνολα ως μία ενότητα αλληλεξαρτώμενη που σχετίζεται άμεσα, επηρεάζει και επηρεάζεται από το κλίμα του τόπου και για το λόγο αυτό χρησιμοποιεί απλές τεχνικές που αξιοποιούν τις θετικές παραμέτρους του κλίματος (διαθέσιμη ηλιακή ενέργεια, δροσεροί άνεμοι, υφιστάμενη ή νέα φύτευση, φυσικό φως, κ.λ.π.) και περιορίζουν την κατανάλωση συμβατικών πηγών ενέργειας. Η κατάλληλα προσανατολισμένη χάραξη των οδών και των οικοδομικών τετραγώνων, στη βάση ευνοϊκών συνθηκών και σχέσεων δομημένου / ελεύθερου χώρου (ποσοστό κάλυψης, ΣΔ μέγιστα ύψη, αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων, κλπ.) που επιτρέπουν τον ηλιασμό των κτιρίων καθώς και η επιλογή κατάλληλης φύτευσης και υλικών επίστρωσης στους ελεύθερους χώρους (πάρκα, νησίδες πρασίνου, πρασιές, πεζοδρόμια, ακάλυπτοι χώροι, κ.λ.π.) βοηθούν στην ελεύθερη πρόσπτωση και αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας το χειμώνα, στην προοστασία από τους βορεινούς ψυχρούς ανέμους και στην μέγιστη αξιοποίηση των δροσερών ανέμων το καλοκαίρι.

Επιστροφή