Ενότητα :Πόλεις-Αστικό Περιβάλλον

Τίτλος : Θεματική Στρατηγική για Οικολογικές πόλεις: Παρουσίαση από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Σταύρο Δήμα

Διαβάστηκε: 854 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Θεματική Στρατηγική για "Οικολογικές πόλεις": Τον Ιανουάριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε άλλη μια από τις επτά Θεματικές Στρατηγικές της για το περιβάλλον, η οποία αυτή τη φορά έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και τις κωμοπόλεις της Ευρώπης. Τέσσερεις στους πέντε Ευρωπαίους ζουν σήμερα σε αστικά κέντρα. Η ποιότητα του αστικού μας περιβάλλοντος έχει επομένως άμεσο αντίκτυπο στην ευημερία μας. «Οι πόλεις της Ευρώπης θα πρέπει να είναι αειφόρες και να προσφέρουν υψηλή ποιότητα ζωής, ώστε οι άνθρωποι να θέλουν να ζουν και να εργάζονται σε αυτές, και οι επιχειρήσεις να θέλουν να επενδύουν εκεί»,λέει ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ, Σταύρος Δήμας. «Η Θεματική Στρατηγική για το αστικό περιβάλλον συνεργάζεται με τα Κράτη Μέλη, ώστε να βοηθήσει τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενημερώνονται η μία από την άλλη σχετικά με τα μέτρα που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στη βελτίωση της οικολογικής απόδοσης των πόλεών μας.» Ο σύγχρονος τρόπος ζωής δημιουργεί πολλές προκλήσεις για τις κωμοπόλεις και πόλεις της Ευρώπης. Αυτές κυμαίνονται από την αστικοποίηση στην κυκλοφοριακή συμφόρηση, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη διαχείριση αποβλήτων. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν προέρχονται από μία και μόνο πηγή – αλλά από το συνδυασμό πολλών παραγόντων. Έτσι, οι αποτελεσματικές λύσεις πρέπει να συνυπολογίζουν όλες τις δυνητικές παρενέργειες και να εξασφαλίζουν ότι τα προβλεπόμενα αποτελέσματα δεν υπονομεύονται από δράσεις σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα με την αγορά λεωφορείων με μειωμένες εκπομπές ίσως να είναι λιγότερο αποτελεσματική εάν οι αποφάσεις για τη χρήση γης ενθαρρύνουν τη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων με την κατασκευή χώρων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Η προσέγγιση της στρατηγικής στοχεύει στο συντονισμό και τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των υφιστάμενων μέτρων, και ενθαρρύνει τους τοπικούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να βασίζονται σε παραδείγματα χρηστής πρακτικής...

Επιστροφή