Ενότητα :Ανακύκλωση - διαχείριση απορριμμάτων

Τίτλος : Εισαγωγή στην ανακύκλωση

Διαβάστηκε: 2355 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Εισαγωγή στην ανακύκλωση

 

Τι ονομάζουμε απορρίμματα /σκουπίδια

 

Τα απόβλητα -ή σκουπίδια- είναι υλικά που οι άνθρωποι εναποθέτουν «μακριά» επειδή δεν τα χρειάζονται πλέον ή θεωρούν πως ο χρόνος ζωής τους έχει τελειώσει. Σχεδόν όλες οι δραστηριότητές μας δημιουργούν απόβλητα και ως κοινωνία παράγουμε αυτήν την περίοδο περισσότερα απόβλητα από ποτέ πριν. Αυτό συμβαίνει στο σπίτι, στην εργασία, ακόμα και σε μέρη που επισκεπτόμαστε για ψυχαγωγία. Το γεγονός ότι παράγουμε απόβλητα, και τα εναποθέτουμε με τη βοήθεια της εύκολης λύσης της χωματερής, έχει  αρνητικές συνέπειες στον άνθρωπο και στο περιβάλλον  για τους ακόλουθους λόγους

 

όταν κάτι πετιέται χάνουμε τους φυσικούς πόρους, την ενέργεια και το χρόνο που έχουν χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί το προϊόν. Η μεγάλη πλειοψηφία των πόρων που χρησιμοποιούμε στην κατασκευή των προϊόντων και την παροχή των υπηρεσιών δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Η χρήση αυτών των πόρων δεν μπορεί να συνεχιστεί κατά τρόπο αόριστο.

όταν κάτι πετιέται ασκούμε την πίεση στη δυνατότητα του περιβάλλοντος να το αντιμετωπίσει -από άποψη των πρόσθετων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την εξαγωγή των νέων πόρων, την κατασκευή και τη διανομή των αγαθών, και από την άποψη των περιβαλλοντικών επιδράσεων που συνδέονται με την εναπόθεση αυτών.

όταν κάτι εναποτίθεται σε χωματερές, συνήθως ανεξέλεγκτες,  αποτυγχάνουμε να το δούμε ως πόρο. Είναι κατανοητό ότι, ότι είναι απόβλητο σε ένα άτομο δεν μπορεί να θεωρηθεί κατ’ ανάγκη ως απόβλητο από κάποιον άλλον. Ένα παράδειγμα αυτού είναι τα απορρίμματα μετάλλου τα οποία έχουν ανακυκλωθεί για πολλά έτη και πολλές φορές. Όλο και περισσότερο οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι έχουν την οικονομική αίσθηση, καθώς επίσης και την περιβαλλοντική, για τη χρήση των «αποβλήτων» παρά για την εναπόθεσή τους σε χωματερές.

 

 

Τι ονομάζουμε ανακύκλωση;

 

Ανακύκλωση ονομάζουμε τη διαδικασία μέσω της οποίας συλλέγονται τα υλικά και επανα-χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για νέα προϊόντα.

Υπάρχουν τρία βήματα στην ανακύκλωση:

Τα υλικά χωρίζονται και συλλέγονται στην πηγή.

Τα υλικά υποβάλλονται σε επεξεργασία και κατασκευάζονται νέα προϊόντα.

Οι καταναλωτές αγοράζουν τα αγαθά που γίνονται με τα επανεπεξεργασμένα υλικά. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει μια κυκλική διαδικασία που είτε με επαναχρησιμοποίηση, είτε με αλλαγή της ιδιότητας των υλικών προς ανακύκλωση, τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται σε περισσότερους «κύκλους».

Η διαδικασία ανακύκλωσης δεν ολοκληρώνεται παρά μόνον έως ότου αγοράσουμε τα προϊόντα που έχουν γίνει από τα ανακυκλωμένα υλικά.

 

 

 

 

Λόγοι για Ανακύκλωση

 

Η διαδικασία της χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων για να παραχθούν προϊόντα που στην συνεχεία καταλήγουν στις χωματερές, μερικές φορές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δεν είναι «βιώσιμη» -με άλλα λόγια, δεν μπορεί να συνεχιστεί κατά τρόπο απεριόριστο.

Στην Ελλάδα παράγονται κάθε χρόνο 4.5 εκατομμύρια τόνοι σκουπιδιών. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε τρία κιλά ανά άτομο ημερησίως.

Ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνουμε τις πρώτες ύλες έχει πολλές και σε πολλά επίπεδα, επιπτώσεις και καθορίζει εάν θα έχουμε μια βιώσιμη κοινωνία που θα αφήνει διαθέσιμους πόρους για χρήση και από τις μελλοντικές γενιές. Ως καταναλωτές και αφετέρου ως παραγωγοί αποβλήτων, διαδραματίζουμε κεντρικό ρόλο σ’ αυτό που ονομάζουμε ικανότητας υποστήριξης. Πρέπει να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερους πόρους («πάρτε περισσότεροι από λιγότερους»), το πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε το χρόνο ζωής των προϊόντων (που σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε λιγότερους πόρους, με συνέπεια λιγότερα αγαθά και εναποθέτουμε λιγότερα απόβλητα στις χωματερές) και πώς μπορούμε να κάνουμε τα καλύτερα πράγματα με τα αποκαλούμενα «απόβλητά μας» Πρέπει να δούμε «τα απόβλητα» ως «πόρο».

 

 

Σύντομες και πρακτικές λύσεις

 

Αναγνωρίζουμε τα κέντρα συλλογής ανακυκλώσιμων ειδών. Είτε αυτά είναι για χαρτί, είτε για γυαλί, είτε για αλουμίνιο.

Αγοράζουμε παιχνίδια φτιαγμένα από ανακυκλώσιμα υλικά όπως ξύλο, χαρτόνι κλπ. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται μια μεγάλη ποσότητα πλαστικών στις ήδη επιβαρημένες χωματερές

Ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης το οποίο δείχνει καλά ποσοστά επιτυχίας είναι το πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών. Η αγορά επαναφορτιζόμενων μπαταριών, η ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μπαταριών, είναι μια βιώσιμη λύση

Επιστροφή