Ενότητα :Νιόβη Ν. Χρυσομαλλίδου: υλικό εργασιών της

Τίτλος : Νιόβη Ν. Χρυσομαλλίδου: Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική & Παθητικά Ηλιακά Συστήματα.

Διαβάστηκε: 1721 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Νιόβη Ν. Χρυσομαλλίδου: Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική & Παθητικά Ηλιακά Συστήματα: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον βιοκλιματικό - ενεργειακό σχεδιασμό των κτιρίων και στη χρήση των παθητικών ηλιακών συστημάτων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Είναι γενικά γνωστό ότι κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των κτιρίων, ο μελετητής - αρχιτέκτονας συνήθως - παίρνει υπόψη του μια σειρά παραμέτρους και καθορίζει κριτήρια και προτεραιότητες που επηρεάζουν καθοριστικά την "ιδέα" του κτιρίου. Έτσι, ξεκινώντας από το θεσμικό πλαίσιο (κανονισμούς και νόμους), το κτιριολογικό πρόγραμμα, τις ιδιάιτερες απαιτήσεις του φορέα, το διαθέσιμο οικόπεδο, την έκταση του κτιρίου, προχωρά και παίρνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του μικροπεριβάλλοντος (δομημένο περιβάλλον, μορφολογία εδάφους, θέα), τα οικονομικά δεδομένα κ.ά. Με τη συλλογή των παραπάνω πληροφοριών ο μελετητής διαμορφώνει την "κεντρική ιδέα" του κτιρίου μεταφέροντας παράλληλα και τις πρώτες του σκέψεις στο χαρτί. Με τη διαδικασία αυτή αρχίζει το κτίριο να αναπτύσσεται σε τρεις διαστάσεις (κατόψεις, όψεις, τομές) να εντάσσεται στο περιβάλλον και να αποκτά μορφή. Τα τελευταία χρόνια στον γενικότερο προβληματισμό για την αρχιτεκτονική σύνθεση μπήκε δυναμικά και ο ενεργειακός σχεδιασμός των κτιρίων. Η τάση αυτή αμφισβητήθηκε, δέχτηκε έντονη κτιριτκή, ενώ δεν ήταν και λίγες οι φορές που απορρίφθηκε από μεγάλη ομάδα αρχιτεκτόνων. Πιστεύεται ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από την εποχή που τα ενεργεικά ζητήματα ήταν ακόμη στη φάση της επιστημονικής αναζήτησης και ωρίμανσης και τα παραδείγματα στον κτιριακό τομέα δεν ήταν πράγματι τα καλύτερα που είχε να επιδείξει κανείς. Ίσως το μόνο που ενδέφερε τρα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης της "βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής" ήταν να αποδειχθεί ότι οι διάφορες "τεχνικές" και το "κτίριο" στο σύνολό του είναι ενεργειακά αποδοτικό. Πολύ λιγότερο ενδιέφερε να δειχθεί η αρμονική συνύπαρξη του ενεργειακού με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός λειτουργικά και μορφολογικά άρτιου κτιρίου...

Επιστροφή