Ενότητα :Για την Ευώνυμο

Τίτλος : Το κτίριο που στεγάζεται η Ευώνυμος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα της ΕΕ για εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια

Διαβάστηκε: 2269 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Το κτίριο που στεγάζεται η Ευώνυμος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα της ΕΕ για εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια: «Εφαρμογή της Τεχνολογικής Καινοτομίας στον Ενεργειακό Ανασχεδιασμό Δημοσίων Κτιρίων» (“Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings-BRITA in Pubs”) εντάσσεται στο 6ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Κεφάλαιο «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αποδοτική Χρήση Ενέργειας - Οικολογικά Κτίρια». 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://edit.brita-in-pubs.eu/index.php?ID=26&lang=en

 

Επιστροφή