Ενότητα :Πρακτικές

Τίτλος : ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστηκε: 1417 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

ΥΠΕΧΩΔΕ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Περιεχόμενα                                                                                                σελ

Εισαγωγή                                                                                                         4

Σχέδιο ανάλυσης του προγράμματος Π.Ε στο σχολείο                                      5

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης                                                       7

Οδηγίες για την επιτυχία  ενός προγράμματος ανακύκλωσης

στα σχολεία                                                                                                      17

Εργασίες των παιδιών πάνω στο πρόγραμμα της Π.Ε.                                      17

Παραγωγή ανακυκλωμένου χαρτιού σε σχολείο                                               20

Παραγωγή κομπόστ στο σχολείο                                                                     20

Τι προσέχουμε για να έχουμε καλό λίπασμα                                                      22

Οδηγίες για τη συλλογή

α. χαρτιού                                                                                                        23

β. αλουμινίου                                                                                                   23

γ. γυαλιού                                                                                                        24

Τα αποτελέσματα του προγράμματος ανακύκλωσης χρησίμων υλικών

στα σχολεία                                                                                                      25

Γλωσσάρι με περιβαλλοντικές έννοιες                                                               27

Παραρτήματα

1. Χρήσιμα στοιχεία για τη διαχείριση των απορριμμάτων                                39

α. Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης                                                              39

β. Μέθοδοι διάθεσης                                                                                         40

γ. Μέθοδοι ανακύκλωσης                                                                                 45

2. Περιβαλλοντικά οφέλη - εκτιμήσεις                                                              50

α. για χαρτί                                                                                                      50

β. για αλουμίνιο                                                                                                55

γ. για γυαλί                                                                                                       58

δ. για πλαστικό                                                                                                61

3. Διεθνείς εμπειρίες για τη διαχείριση των απορριμμάτων                                64

4. Προγράμματα ανακύκλωσης στην Ελλάδα                                                  68

5. Νομοθεσία                                                                                                   69

6. Βιομηχανίες και έμποροι που ασχολούνται με την ανακύκλωση                   71

7. Βιβλιογραφία                                                                                                79

8. Πίνακες                                                                                                        82

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση απευθύνεται τόσο σε άτομα της σχολικής ή πανεπιστημιακής ηλικίας όσο και σε ενήλικες άλλων κοινωνικών ομάδων και η εισαγωγή της στο σχολείο με το νόμο 1892/90 ήταν απολύτως απαραίτητη για να μπορούν οι μαθητές της χώρας μας, πέραν των γνώσεων να αποκτήσουν κοινωνικές αξίες και αισθήματα ευθύνης, για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και να διαμορφώσουν μια ηθική και ένα κώδικα συμπεριφοράς που θα βασίζεται στο σεβασμό προς τη φύση και το κοινωνικό σύνολο. Επομένως προβάλλεται όλο και πιο έντονα το αίτημα της αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής κρίσης μέσα από την εκπαίδευση. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών πρέπει να αρχίζει από το σχολείο. Μια οικολογικά προσανατολισμένη παιδεία θα δώσει λύσεις στα περιβαλλοντικά ζητήματα με την ανάπτυξη οικολογικής σκέψης και συνείδησης μέσα από τις μεθόδους της σχολικής διαδικασίας. Άρα χρειάζεται ένα ανοικτό σχολείο στην κοινωνία που δεν θα δίνει στείρες γνώσεις στους μαθητές αλλά θα αναπτύσσει τη δημιουργική πρωτοβουλία, θα τους ευαισθητοποιεί σε κοινωνικά θέματα, θα διερευνά τις λειτουργίες και τις σχέσεις ανθρώπου, κοινωνίας, φύσης και θα αποτελέσει βασικό παράγοντα επαναδιαμόρφωσης κοινωνικών στάσεων και αξιών μέσα από καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές...

 

 

Επιστροφή