Ενότητα :Προστατευόμενες Περιοχές

Τίτλος : ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Διαβάστηκε: 905 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

               ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣHΣ

 

 

 

Συνολικός αριθ. : 51Μνημεία

Συνολική Έκταση: 16.700 εκτ. (Σημείωση: Πολλά φυσικά μνημεία είναι μεμονωμένα δένδρα ή μικροσυστάδες δένδρων και συνεπώς δεν υπάρχει αναφορά σε έκταση)

Φυσικό Μνημείο

Έτος Κήρυξ.

Εκταση Ηα

Σύντομη Περιγραφή

Γεωγραφική Θέση

Απόφαση ή Δ/γμα(ΦΕΚ)

1. Οι δύο πλάτανοι Σχολαρίου -Λαγκαδά

1975

192

Δύο δέντρα πλατάνου που τα κάνουν σημαντικά η ηλικία τους, οι διαστάσεις τους και το γεγονός ότι στην κορφή τους φτιάχνουν τις φωλιές τους κάθε χρόνο πολλά ζευγάρια πανέμορφων ερωδιών.

Κοντά στο χωριό Σχολάριο ανάμεσα στις λίμνες Βόλβη και Κορώνεια, στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Απ. 5212/1975 (281/ΤΒ/1975)

.......

Επιστροφή