Ενότητα :Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις

Τίτλος : Διαφωνίες στην ΕΕ για τον μελλοντικό οδικό χάρτη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Διαβάστηκε: 702 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

23 Νοεμβρίου 2006

 

Διαφωνίες στην ΕΕ για τον μελλοντικό οδικό χάρτη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το πώς πρέπει να προωθηθούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ΕΕ μέχρι το 2020. Την ίδια στιγμή, σε μια άτυπη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, διάφορα κράτη μέλη εξέφραζαν απλά ευχολόγια για τις ΑΠΕ, χωρίς να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα. 

 

Η Επιτροπή ITRE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανταποκρίθηκε σήμερα στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Βιώσιμη, Ανταγωνιστική και Ασφαλή ενέργεια με την απαίτηση  της υιοθέτησης δεσμευτικών τομεακών στόχων για τις ΑΠΕ, προκειμένου να επιτευχθεί 25% διείσδυση των ΑΠΕ στην πρωτογενή ενέργεια το 2020,

 

Χωριστά μεν, αλλά ταυτόχρονα με την ανωτέρω ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη εξέφρασαν, ακόμα μια φορά, τη δέσμευσή τους για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, χωρίς όμως αναγνώριση της ανάγκης θέσπισης συγκεκριμένων μέτρων για να επιτευχθεί ένα υψηλότερο μερίδιο των ΑΠΕ στην ΕΕ Πολλά κράτη μέλη εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τη συνέχιση της τρέχουσας δομής της πολιτικής της ΕΕ για τις ΑΠΕ, η οποία είναι βασισμένη σε συγκεκριμένους στόχους για τους τρεις τομείς: ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση και μεταφορές.

"Σε μία εποχή που απαιτείται γρήγορη δράση και συγκεκριμένα πολιτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των μελλοντικών ενεργειακών και κλιματικών προκλήσεων, μερικά κράτη μέλη πιστεύουν ότι οι εθελοντικές συμφωνίες, η ασαφής νομοθεσία και οι διφορούμενες δεσμεύσεις είναι η δρόμος προς μια πολιτική ΑΠΕ στην Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες ΑΠΕ δεν συμφωνούν με αυτήν την άποψη", δήλωσε ο Oliver Schδfer, διευθυντής πολιτικής του EREC.

Σε μια δήλωση μετά τη λήξη του Συμβουλίου Ενέργειας σήμερα, ο Επίτροπος Ενέργειας Andris Piebalgs είπε ότι οι δεσμευτικοί στόχοι είναι η καλύτερη επιλογή πολιτικής για να αυξηθεί το μερίδιο των ΑΠΕ στην Ευρώπη. 

 "Οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες ΑΠΕ καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον επερχόμενο καθορισμό του οδικού χάρτη για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, καθώς οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα απειλούσε να αποσυναρμολογήσει το τρέχον, επιτυχές πλαίσιο για τις ΑΠΕ" πρόσθεσε ο Schδfer.

Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει την επιτυχή προσέγγιση συγκεκριμένων τομεακών στόχων ώστε να αποφύγει να θέσει υπό καθεστώς απειλής τα υπάρχοντα πλαίσια και να δημιουργήσει επενδυτική αβεβαιότητα.

 

Σημειώσεις   

 

EREC, είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και είναι η οργάνωση «ομπρέλα» των ευρωπαϊκών ερευνητικών, εμπορικών και βιομηχανικών ενώσεων ΑΠΕ, που δραστηριοποιούνται στους τομείς των φωτοβολταϊκών, των μικρών υδροηλεκτρικών, των ηλιακών θερμικών, της βιομάζας, της γεωθερμίας και της αιολικής ενέργειας.

 

 (Απόδοση Τσιπουρίδης Ι)

 

Έγγραφο με τις θέσεις του EREC για την "Ανάγκη για Τομεακούς Στόχους ΑΠΕ" μπορεί να σταλεί κατόπιν αιτήσεως. 

 

  EREC – European Renewable Energy Council

  For information please contact:

-          Oliver Schδfer, Policy Director, mob. +32 496 65 28 37

 

Επιστροφή