Ενότητα :Τεύχος 61, Ιούνιος 2006

Τίτλος : Ι.Τσιπουρίδης. ΘΕΜΑΤΑ. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): το ’φαντο Νομοσχέδιο και οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης το 2006

Διαβάστηκε: 688 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): το ’φαντο Νομοσχέδιο και οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης το 2006

 

Δρ. Ι. Τσιπουρίδης*

 

∆υστυχώς αγνοείται η τύχη του περίφη΅ου νο΅οσχεδίου για τις ΑΠΕ που τέθηκε στη

διαβούλευση στα ΅έσα Ιανουαρίου 2006. Θυ΅ίζω σε όσους ξέχασαν ότι ενώ το πρώτο σχέδιο νό΅ου που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2005, είχε γίνει γενικά δεκτό από όλους τους φορείς των ΑΠΕ, το σχέδιο του Ιανουαρίου ανέτρεπε αυτό του Απριλίου και γι’ αυτό δέχτηκε ο΅αδικά πυρά από όλους όσους ενδιαφέρονται και αγωνίζονται για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Έκτοτε, αν και αναγγέλθηκε στα τέλη Μαρτίου ότι εγκρίθηκε από την κυβερνητική επιτροπή, αγνοείται.

 

Από την άλλη η κυβέρνηση προχωρά ΅ε γοργά βή΅ατα σε πρωτοβουλίες επίλυσης των ενεργειακών προβλη΅άτων της χώρας. Έτσι π.χ. αφού δεν υπάρχει νο΅οσχέδιο για τις ΑΠΕ και πόσο δε ΅άλλον έργα ΑΠΕ, ιδιαίτερα στα νησιά ΅ας, η κυβέρνηση εγκρίνει την προ΅ήθεια «΅ονάδων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) συνολικού ύψους 85,7MW για την ά΅εση κάλυψη των εκτάκτων αναγκών ΅ε ηλεκτρική ενέργεια κατά το θέρος του 2006 σε 13 ΅η διασυνδεδε΅ένα νησιά».

 

Με το πετρέλαιο στα 70$ και όλους να περι΅ένουν ότι αργά ή γρήγορα θα ανέβει στα

100$, η ΅ικρή πλην τί΅ια Ελλάς ψηφίζει νέους πετρελαϊκούς σταθ΅ούς.

Και δεν στα΅ατά εκεί. Πέρα από την προκήρυξη διαγωνισ΅ών για την κατασκευή νέων θερ΅ικών σταθ΅ών συνολικής ισχύος 900 MW, « προκηρύσσεται ο διαγωνισ΅ός για την εκ΅ετάλλευση του ορυχείου της Βεύης στη Φλώρινα, ενώ εντός του Ιουνίου προκηρύσσεται και ο διαγωνισ΅ός για την εκ΅ετάλλευση του ορυχείου της Ελασσόνας. Με τους διαγωνισ΅ούς αυτούς, διασφαλίζεται η καλύτερη αξιοποίηση του εθνικού ενεργειακού πόρου του λιγνίτη.»

 

Οι άλλοι εθνικοί ενεργειακοί πόροι, ο αέρας, ο ήλιος, η βιο΅άζα που είναι δωρεάν,

ανεξάντλητοι και δεν ρυπαίνουν; Μα θα περι΅ένουν το νο΅οσχέδιο για τις ΑΠΕ, το οποίο στις 27/2/2006 επρόκειτο να κατατεθεί στη Βουλή «τις επόμενες ημέρες» και στις 16/5/2006 «στο επόμενο διάστημα».

 

Μετά την αρνητική ψήφο του πρωθυπουργού στη Σύνοδο Κορυφής για αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών  στην ΕυρωπαΙκή Ένωση και την εμμονή του αρμόδιου υπουργού στο κόστος των ΑΠΕ, μένει να αρχίσει να εξετάζεται και η κατασκευή πυρηνικού σταθμού για να ολοκληρωθεί το σημαντικό έργο της κυβέρνησης για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας.

 

 

*πρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας

∆/νση επικοινωνίας: Ναυαρίνου 10, Αθήνα 106 80

www.eletaen.gr - e-mail [email protected],

 

Δαίμων της Οικολογίας,

τ. 61, 6/06

 

 

Επιστροφή