Ενότητα :Τεύχος 61, Ιούνιος 2006

Τίτλος : ΘΕΜΑΤΑ. GREENPEACE Το ΥΠΕΧΩΔΕ προστατεύει όσους ρυπαίνουν!

Διαβάστηκε: 726 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

ΤΟ ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΟΣΟΥΣ ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ!

 

Greenpeace

 

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκαλύπτει την αποτυχία του Υπουργείου Περιβάλλοντος να περιορίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στη  χώρα.

 

Η Greenpeace καταγγέλλει τη στάση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο επέτρεψε στις βιομηχανίες να εκπέμψουν όσο διοξείδιο του άνθρακα επιθυμούν για την περίοδο 2005 – 2007, χωρίς αυτές να επιβαρύνονται οικονομικά.

 

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1) για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα ανήκει στο «μπλοκ των γενναιόδωρων» χωρών, οι οποίες επέτρεψαν στις βιομηχανίες τους υπερβολικά υψηλά δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με το 1ο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΕΣΚΔΕ)(2).

 

Είναι σαφές ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ θεώρησε πιο σημαντικό να χαϊδεύει τις βιομηχανίες που ρυπαίνουν παρά να συμβάλει στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Το 2ο ΕΣΚΔΕ που το ΥΠΕΧΩΔΕ θα πρέπει να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 30 Ιουνίου, πρέπει να είναι πολύ αυστηρότερο από το πρώτο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ που είναι και ο μεγαλύτερος ρυπαντής της χώρας..

 

Θυμίζουμε ότι ήδη σχεδιάζεται η κατασκευή νέων συμβατικών σταθμών παραγωγής ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα, τόσο από τη ΔΕΗ, όσο και από άλλες ιδιωτικές εταιρίες. Η προοπτική αυτή θα αυξήσει δραματικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, με ό,τι καταστροφικές συνέπειες συνεπάγεται αυτό για το περιβάλλον, την εθνική οικονομία και κατ’ επέκταση τους καταναλωτές.

 

Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ανεχτούμε τη ΔΕΗ ή όποια άλλη εταιρία σχεδιάζει την κατασκευή νέων λιγνιτικών ή άλλων ρυπογόνων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, ιδιαίτερα όταν παραμένουν αναξιοποίητες οι τεράστιες δυνατότητες στους τομείς της εξοικονόμησης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Η Greenpeace ζητεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ:

 

§          Να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυστηρό 2ο ΕΣΚΔΕ μέχρι τις 30 Ιουνίου που θα εξασφαλίσει το σημαντικό περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο.

 

 Δημήτρης Ιμπραήμ

 

 

 

1. Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το 2005 οι ελληνικές βιομηχανίες εξέπεμψαν συνολικά περίπου 71 εκατ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Την έκθεση μπορείτε να βρείτε στο:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/612&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 

2. Το ΕΣΚΔΕ καθορίζει τα δικαιώματα ρύπανσης κάθε εταιρίας που ρυπαίνει. Το 2ο ΕΣΚΔΕ αφορά στην περίοδο 2008 – 2012 και θα πρέπει να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2006.

 

Δαίμων της Οικολογίας,

τ. 61, 6/06

 

 

Επιστροφή