Ενότητα :Τεύχος 61, Ιούνιος 2006

Τίτλος : Μαργαρίτα Καραβασίλη. Φάκελλος ΚΙΝΑ. Ευρωπαϊκή Ένωση - Κίνα

Διαβάστηκε: 617 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΚΙΝΑ

 

Μαργαρίτα Καραβασίλη

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει διημερείς σχέσεις με την Κίνα, στη βάση συγκεκτιμένης πολιτικής, που στην προώθηση ενός συνεχούς διαλόγου, σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου:

- να υποστηρίξει την Κίνα στις προσπάθειές της προς μια ανοικτή κοινωνία, που βασίζεται στους νόμους και κανόνες του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων,

- να ενθαρρύνει την ένταξη της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία και στο διεθνές σύστημα εμπορίου, υποστηρίζοντας διαδικασίες οικονομικής και κοινωνικής μεταρρύθμισης,

- να διαμορφώσει το ευρωπαϊκό προφίλ της Κίνας.

Η σημερινή πολιτική της ΕΕ βασίζεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ώριμη συνεργασία: μοιραζόμαστε ενδιαφέροντα και προκλήσεις στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας», που υιοθετήθηκε το 2003. 

Ο διάλογος ξεκίνησε επίσημα το 1994, μέσω διημερών συναντήσεων και εξελίχτηκε ιδιαίτερα το 2003, όπου κατά τη διάρκεια της 6ης Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Κίνας στο Beijing (30 October 2003) διατυπώθηκε και επίσημα η απόφαση των δύο εταίρων να συνεργαστούν στενότερα σε όλα τα δυνατά επίπεδα. Με δύο σημαντικές συμφωνίες υιοθετήθηκαν θέσεις για την βιομηχανική πολιτική, τη συμμετοχή της Κίνας στο Πρόγραμμα Galileo, το νέο διαστημικό πρόγραμμα πλοήγησης της ΕΕ, καθώς και για τα πνευματικά δικαιώματα., ενώ με την υπογραφή ενός «Memorandum» διευκολύνεται πλέον η μετακίνηση των Κινέζων εντός των κρατών μελών της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Κίνας στην Χάγη, 8 Δεκεμβρίου 2004, η συνεργασία αυτή ενδυναμώθηκε περισσότερο με την υπογραφή Κοινής Διακήρυξης και σχετικών συμφωνιών για μια ειρηνική έρευνα σχετικά με την πυρηνική ενέργεια, για τελωνειακή συνεργασία και προώθηση της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Το πλαίσιο της σημερινής στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Κίνας περιγράφεται σε ένα κείμενο στρατηγικής 2002-2006, όπου προτείνονται διάφοροι σημαντικοί τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως:

-          υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής μεταρρύθμισης προς την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φτώχιας, καθώς και την ένταξη της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία,

-          πρόληψη της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων στις θεματικές πολιτικές και δράσεις για τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής στο πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης,

-          υποστήριξη κατά την μετάβαση της Κίνας προς μια ανοικτή κοινωνία βασισμένη στους κανόνες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω της ορθής διακυβέρνησης και δημοκρατίας.

 

Δαίμων της Οικολογίας,

τ. 61, 6/09

 

Επιστροφή