Ενότητα :Για την Επιτροπή

Τίτλος : Τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας

Διαβάστηκε: 934 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

Τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας:

 

Θεοδοσίου Ειρήνη, ΙΓΜΕ, ren@igme.gr (πρόεδρος)

Κουτσουβέλη Αναστασία, ΙΓΜΕ, tessyk@igme.gr (γραμματέας)

Φασουλάς Χαράλαμπος, Πανεπιστήμιο Κρήτης, fassoulas@nhmc.uoc.gr (ταμίας)

Ζούρος Νικόλαος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, nzour@aegean.gr (μέλος)

Κουρουζίδης Μωυσής, Αστεροσκοπείο Αθηνών, m.kour@gein.noa.gr (μέλος)

Βαλαδάκη Αικατερίνη, ΥΠΕΧΩΔΕ valadaki@panafonet.gr (αν. μέλος)

Επιστροφή