Ενότητα :Ανακύκλωση - διαχείριση απορριμμάτων

Τίτλος : Απορρίμματα στον Χώρο Εργασίας

Διαβάστηκε: 2552 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

Απορρίμματα στον Χώρο Εργασίας

 

 

Ø       Εισαγωγή 

Ø       Βασικά απόβλητα γραφείων και τι μπορεί να κάνει η επιχείρηση για την εναπόθεση τους 

Ø       Χαρτικά και αναλώσιμα  

Ø       Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος 


Εισαγωγή

Όλες οι επιχειρήσεις παράγουν απόβλητα, είτε αυτά είναι στερεά απόβλητα για την ανακύκλωση ή την εναπόθεσή τους σε ΧΥΤΑ, εκπομπές στην ατμόσφαιρα όπως τα αέρια, ή τα υγρά απόβλητα. Η τακτοποίηση για τη διάθεση αυτών των αποβλήτων και η συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις μπορούν να είναι δαπανηρές και χρονοβόρες. Αλλά το αληθινό κόστος των αποβλήτων είναι πολύ περισσότερο από το κόστος της διαχείρισης και της διάθεσής τους.

Ο μέσος ευρωπαίος εργαζόμενος γραφείων:

ü                    νέο συρραπτικό  κάθε 5 έτη

ü                    ένα νέο σετ επιστολών κάθε έτος

ü                    ένα νέο κάδο απορριμμάτων κάθε 5 έτη.

ü                    χρησιμοποιεί μια νέα διάτρηση κάθε 5 έτη

 

Υπάρχει ένα «κρυμμένο» κόστος (ονομάζεται εξωτερικό κόστος) στα απόβλητα που παράγουν οι επιχειρήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την απώλεια πρώτων υλών (που έχουν αγοραστεί κατά πρώτο λόγο, αλλά που καταλήγουν ως απόβλητα), καθώς επίσης και το χρόνο και την ενέργεια που επενδύονται στην επεξεργασία των πρώτων υλών. Έχει υπολογιστεί ότι οι επιχειρήσεις χάνουν μέχρι 4.5% του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτος μέσω των αποφευκτών αποβλήτων.

Η μείωση των αποβλήτων σε μια επιχείρηση την κάνει αποδοτικότερη. Η μείωση των αποβλήτων, λοιπόν, σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται λιγότερο (και επομένως η επιχείρηση ξοδεύει λιγότερα), παίρνει περισσότερα από αυτό που χρησιμοποιείται ή επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται. Με την αύξηση της αποδοτικότητας κατά αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματά τους και να αυξήσουν τα κέρδη, ενώ επίσης εκτός από τους πολύτιμους πόρους, βοηθούν το περιβάλλον και την προστασία του.

 Οι επιχειρήσεις (και ιδιαίτερα στον Ελλαδικό χώρο) θα πρέπει να αναγνωρίσουν το σημαντικό ρόλο τον οποίο παίζουν με το να βοηθήσουν τη κοινωνία να επιτύχει  καλύτερα και περισσότερα βιώσιμα σχέδια ως προς την παραγωγή και την κατανάλωση.

Ανάλογα με την επιχείρηση και τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται υπάρχουν ποικίλοι τρόποι με τους οποίους τα προϊόντα μπορούν να κατασκευαστούν, ή τα αγαθά/υπηρεσίες παρεχόμενος, με τους καλύτερους τρόπους, χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους. Μερικοί από αυτούς είναι απλοί να εισαχθούν και θα έχουν άμεσα οφέλη, όπως η καλύτερη χρήση του χαρτιού στο γραφείο ή την εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης νερού. Άλλες επιχειρήσεις μπορούν να απαιτήσουν περισσότερη προσπάθεια αλλά είναι πιθανό να φέρουν τα σημαντικά οφέλη μακροπρόθεσμα, όπως η αλλαγή μιας διαδικασίας έτσι ώστε λιγότεροι πόροι να χρησιμοποιούνται ή ξανασχεδιάζοντας ένα προϊόν έτσι ώστε να είναι ευκολότερο να επισκευαστεί ή να αποσυναρμολογηθεί.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις - παραγωγοί και λιανοπωλητές - μπορούν να γίνουν περιβαλλοντικά συνειδητοί όσον αφορά τα απόβλητα που παράγουν.

 

Εδώ είναι μερικά απλά πρώτα βήματα

·                     προσδιορίστε τις περιοχές για τη μείωση αποβλήτων και εφαρμόστε μια στρατηγική μείωσης αποβλήτων

·                     υποστηρίξτε τα σχέδια επαναχρησιμοποίησης, ανάκλησης και αποκατάστασης

·                     προσδιορίστε τα μη επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από την επιχείρησή σας και που μπορούν να ανακυκλωθούν και οργανώστε ένα σχέδιο ανακύκλωσης

·                     ενθαρρύνετε τους υπαλλήλους για να μειώσετε, να επαναχρησιμοποιήσετε και να ανακυκλώσετε και στην εργασία και στο σπίτι

·                     συμβαδίστε με  την ισχύουσα νομοθεσία

 

 

Βασικά απόβλητα γραφείων και τι μπορεί να κάνει η επιχείρηση για την εναπόθεσή τους

 

Χαρτικά και αναλώσιμα

ü                    Χρησιμοποιήστε και τις δύο πλευρές του χαρτιού. Σιγουρευτείτε ότι όλο το προσωπικό που χρησιμοποιεί τακτικά τα φωτοτυπικά μηχανήματα ξέρει πώς να το κάνει αυτό. Καλύτερα ακόμα, ρυθμίστε το φωτοτυπικό μηχάνημα έτσι ώστε να είναι ήδη προκαθορισμένη η διπλή φωτοτύπηση ανά σελίδα.

ü                    Ρυθμίστε τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τους εκτυπωτές, έτσι ώστε κάθε φορά που κάποιος χρησιμοποιεί διαφορετικές ρυθμίσεις, μετά από αυτόν, να επανέρχονται οι επιθυμητές ρυθμίσεις αυτόματα.

ü                    Τα χρησιμοποιημένα –από τη μία πλευρά- φύλλα χαρτιού, μπορούν να μετατραπούν σε ένα πρόχειρο σημειωματάριο και να χρησιμοποιούνται για ανάλογες χρήσεις από τους συναδέλφους

ü                    Επαναχρησιμοποίηση των φακέλων για την εσωτερική αλληλογραφία και, εάν είναι δυνατόν, τοποθετώντας εξωτερικά μια αυτοκόλλητη ετικέτα επαναχρησιμοποίησης

ü                    Χρησιμοποιήστε το μικρότερο δυνατόν κομμάτι χαρτιού, το κατάλληλο για τον κάθε φορά σκοπό σας. Παραδείγματος χάριν, αποφύγετε να φωτοτυπήστε έγγραφα A4 σε μέγεθος A3, καλό είναι να χρησιμοποιείτε μέγεθος A5 για τα εξώφυλλα ή για τα fax και να   χρησιμοποιείτε ακριβώς το κομμάτι χαρτιού για φαξ εάν το μήνυμα είναι σύντομο.

ü                    Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μοιραστούν τα έγγραφα και οι ιδέες. Να τυπώνετε μόνο τα ηλεκτρονικά μηνύματα των οποίων πρέπει να έχετε ένα αντίγραφο σε χαρτί.

ü                    Οι μεγάλες ποσότητες μεταλλικών –ή και πλαστικών- συνδετήρων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία (συνδετήρες εγγράφων, καρφίτσες) μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν -μερικοί από αυτούς. Ακόμα κι αν δεν αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων από τα γραφεία, είναι αξιοσημείωτο ότι, αθροιστικά, συνεπάγονται   σημαντική απώλεια πόρων.

ü                     

 

Λόγοι για ανακύκλωση χαρτιού στον χώρο εργασίας

 

Ένα πιθανό μέσο αντιμετώπισης αυτών των παραγόμενων ποσοτήτων στα γραφεία είναι η ανακύκλωση.

Γιατί είναι σημαντική η ανακύκλωση χαρτιού στα γραφεία;

Θεωρήστε ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού σαν μια ευκαιρία για:

· Μείωση εξόδων 

· Χαμηλότερες δαπάνες διάθεσης αποβλήτων· Δημιουργήστε μια καλή δημόσια εικόνα

· Διάσωση δέντρων · Ανακυκλώνοντας χαρτί προστατεύουμε έναν πολύτιμο πόρο

· Μείωση της ρύπανσης  του αέρα, του ύδατος και του εδάφους και επέκταση της ζωής των υλικών

 

Οι ακόλουθες κατηγορίες χαρτιού είναι κατάλληλες για ανακύκλωση:

1.                  Οι εφημερίδες ταξινομούνται ως χαρτιά χαμηλού βαθμού, αλλά ανακυκλώνονται εύκολα

2.                  Τα περιοδικά είναι ένα υλικό χαμηλού βαθμού. Πρέπει να κρατηθούν χωριστά από τις εφημερίδες.

3.                  Τα έγγραφα εκτυπώσεων από ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι υλικά υψηλού βαθμού

4.                  Το τσαλακωμένο χαρτόνι είναι επίσης κατάλληλο για ανακύκλωση αλλά είναι κι αυτό ένα υλικό χαμηλού βαθμού  

5.                  Τα απόβλητα γραφείων μπορούν να είναι μέτριας ποιότητας εάν είναι απαλλαγμένα από ανάμιξή τους με πλαστικά, μέταλλα, κλπ. Τα γραφεία θα μπορούσαν, χωρίς πάρα πολλή δυσκολία, να έχουν σημαντικές συνεισφορές στην ανακύκλωση χαρτιού με τη συνεργασία του προσωπικού.

 

 

Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Το ISO 14001 και το EMAS είναι τα δύο συστήματα τα οποία βοηθούν τις επιχειρήσεις στην κατανόηση των επιπτώσεων που έχουν στο περιβάλλον και στην πρόληψη και μείωσή τους. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι και τα δυο αυτά συστήματα λειτουργούν σε εθελοντικό επίπεδο αυτή τη στιγμή.

 

Περιγραφή EMAS (κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου): Το EMAS παρέχει στους οικονομικούς φορείς ένα εργαλείο για την εφαρμογή καλών περιβαλλοντικών πρακτικών. Οι στόχοι του είναι να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις, να επιδειχθεί συμμόρφωση προς την περιβαλλοντική νομοθεσία και να γίνουν γνωστά τα περιβαλλοντικά επιτεύγματα στο κοινό.

Περιγραφή ISO 14001: Πρόκειται για μια σειρά προτύπων του International Standards Organization (ISO), η τελική έκδοση του οποίου έγινε το 1996. Κύρια αφορμή για την ανάπτυξή του αποτέλεσαν η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον του Rio De Janeiro το 1992, η έκδοση του προτύπου BS 7750 και τα μηνύματα που έφταναν στον ISO από την SAGE (Strategic Advisory Group on the Environment), μια επιτροπή στην οποία ο ISO είχε αναθέσει ερευνητικό ρόλο για το πόσο απαραίτητη θα ήταν η δημιουργία ενός νέου προτύπου περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Αφού διαπιστώθηκε η ανάγκη αυτή ο ISO προχώρησε στο σχηματισμό της Τεχνικής Επιτροπής TG 207 το 1993, και τα εργαλεία της περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα πρότυπα της σειράς ISO 14000.

 

 

Απλά βήματα για την αξιολόγηση απόβλητων στο χώρο εργασίας

 

  Σύντομη καταγραφή στο χώρο εργασίας


Ένας περίπατος κατευθείαν στην επιχείρησή είναι απαραίτητος για να ανακαλύψει κανείς την πηγή των απορριμμάτων και πού καταλήγουν. Είναι σημαντικό να είναι γνωστές αυτές οι πληροφορίες, δεδομένου ότι θα βοηθήσουν να καθορίσει το μεταφορέα αποβλήτων, τις δαπάνες, τις ευκαιρίες μείωσης πηγής, καθώς επίσης και την πιθανή αποταμίευσή σας.Read more...

 

  Έλεγχος στον κάδο απορριμμάτων


Δεν είναι μια θέση που ο καθένας επιδιώκει, αλλά η ύπαρξη «δύτη Dumpster» είναι ένα απαραίτητο μέρος της διεύθυνσης μιας αξιολόγησης των αποβλήτων. Για να λάβετε αυτόν τον τίτλο, πρέπει να ελέγξετε τα εμπορευματοκιβώτια αποβλήτων όλων των τμημάτων, για να δείτε τι ρίχνεται μακριά. Read more...

 

 

  Δημιουργία  προγράμματος μείωσης αποβλήτων


 

Επειδή οι επιχειρήσεις διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους, είναι σημαντικό να προσαρμοστεί ένα σχέδιο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες τής κάθε επιχείρησης. Λάβετε υπόψη -ένα πρόγραμμα μείωσης αποβλήτων δεν είναι μόνο ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης- είναι ένα γενικό σχέδιο που ενσωματώνει επίσης τη μείωση αποβλήτων, τα μέτρα επαναχρησιμοποίησης, και την πράσινη αγορά.

Το πρόγραμμα μείωσης αποβλήτων πρέπει να ενσωματώσει ορισμένα βασικά στοιχεία για να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητά του. Εδώ είναι μια περίληψη για το σχέδιό σας:

ü                    Λάβετε την υποστήριξη της επιχείρησης

ü                    Δημιουργήστε μια «πράσινη ομάδα»!

ü                    Διευθύνετε μια αξιολόγηση των αποβλήτων

ü                    Αξιολογήστε τα αποτελέσματα

ü                    Θέστε τις προτεραιότητες μείωσης αποβλήτων και προσδιορίστε τις ευκαιρίες

ü                    Αναπτύξτε και εκτελέστε ένα πρόγραμμα

ü                    Εκπαιδεύστε στη θεωρία και πράξη τους υπαλλήλους. Η κατάλληλη εκπαίδευση προσωπικού είναι κρίσιμη για την επιτυχία του προγράμματος μείωσης των αποβλήτων σας. Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι να ενημερωθεί δημιουργικά και να περιληφθεί το προσωπικό σε μια προσπάθεια μείωσης αποβλήτων.

ü                    Έλεγχος και αξιολόγηση του προγράμματος    

 

  Πήγες Αξιολόγησης Απόβλητων


 Υπάρχουν πολλοί πόροι διαθέσιμοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συγκεντρώσετε ιδέες και πληροφορίες για να σας βοηθήσουν με την αξιολόγηση των αποβλήτων σας

Επιστροφή