Ενότητα :Η Ευώνυμος στο διαδίκτυο

Τίτλος : ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, Ομαδική εργασία: ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστηκε: 2636 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

 

 

 

 

ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 

 

 

 

Μάθημα: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σαράντος Καπιδάκης

 

 

                                   

Ομαδική εργασία

Υπεύθυνοι φοιτητές:Μόλτσα Αθηνά Α.Μ.:Β2003060

Παπαγιάννη Ανδρονίκη  Α.Μ.:Β2002014

                                     

 

 

                                                                                             

                                              Εξάμηνο ΣΤ'                                                  

                                                Έτος 2006

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

·          Περίληψη σελ.3

 

·          Εισαγωγή σελ.4-5

 

-Tι είναι η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη σελ.4

 

-Παρουσίαση της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης σελ.4-5

 

·          Σκοποί της Ευωνύμου σελ.5-8

 

·          Δραστηριότητες σελ.8-9

 

·          Το υλικό της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης σελ.10-11

 

·          Εκδόσεις της Ευωνύμου σελ.12

 

·          Ψηφιακές Βιβλιοθήκες                                                                                                                               

- Ορισμός Ψηφιακής Βιβλιοθήκης σελ.13

 

- Υλοποιημένες Ψηφιακές Βιβλιοθήκες σελ.13-14         

 

·          Αξιολόγηση της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης σελ.13-15

 

·          Συμπέρασμα σελ.16

 

·          Βιβλιογραφία σελ.17

 

·          Γλωσσάριο σελ.18-19

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

        Η συγκεκριμένη εργασία, η οποία διενεργεί στο πλαίσιο του μαθήματος Ψηφιακές Βιβλιοθήκες του Τμήματος Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, έχει σκοπό να παρουσιάσει την Ευώνυμο Οικολογική Βιβλιοθήκη όσον αφορά την παραδοσιακή αλλά και την ψηφιακή της μορφή. Η επιλογή της συγκεκριμένης  βιβλιοθήκης οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ψηφιακές βιβλιοθήκες της Ελλάδος με πληροφορίες  και υλικό άξια προς έρευνα.

       Η εργασία ξεκινά με μια παρουσίαση της Βιβλιοθήκης ως προς τους σκοπούς και τις δραστηριότητες  που διενεργεί για να εκπληρώσει τους τεθειμένους στόχους της και να εξασφαλίσει την πρόσβαση στο ευρύ κοινό. Η ενότητα που αφιερώνεται στην μετάβαση της παραδοσιακής  μορφής σε υβριδική αποτελεί το σπουδαιότερο κομμάτι της εργασίας. Στην ενότητα αυτή αναφέρεται τα  πρότυπα που χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη για την αναζήτηση και την καταχώριση των βιβλιογραφικών εγγραφών. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο υλικό που διαθέτει και τα  βιβλία που μέχρι σήμερα  έχει εκδώσει. Ακολουθεί ένας ορισμός της έννοιας Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και οι κυριότερες υλοποιημένες ελληνικές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες. Σημαντικό είναι και το σημείο εκείνο όπου γίνεται αξιολόγηση της Ευωνύμου και παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. Και αυτά ως προς την δομή της, τις δυνατότητες πρόσβασης και γενικά ως προς τον τρόπο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Ακολουθεί ένα συμπέρασμα- σύνοψη των όσων αναφέρονται στο κύριο τμήμα της εργασίας και με μια βιβλιογραφία, στην οποία αναφέρονται οι πηγές πληροφόρησης που αντλήθηκαν για την διεκπεραίωση της εργασίας αυτής. Η εργασία κλείνει ένα γλωσσάριο το οποίο αποτελεί αρωγή στον αναγνώστη για την κατανόηση του περιεχομένου ορισμένων όρων τους οποίους και επεξηγεί πλήρως.   

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Τι είναι η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη;

 

    Η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1994. Αποτελείται από 230 μέλη που προέρχονται από τους χώρους της οικολογίας , της έρευνας και του βιβλίου που στηρίζουν σε εθελοντική βάση το έργο της. Συμμετέχει ή διοργανώνει πολλές εκδηλώσεις και δραστηριοποιείται σε εθνικά και διακρατικά προγράμματα. Περιλαμβάνει υλικό που καλύπτει θέματα της οικολογίας, του περιβάλλοντος, της φύσης, πολεοδομίας και άλλα που θα αναλυθούν εκτενέστερα παρακάτω. Έδρα της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης είναι η Αθήνα και η στεγάζεται σ' ένα παλιό νεοκλασικό κτήριο στην οδό Ασωμάτων στο Θησείο.

 

 

 

Παρουσίαση της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης

 

Το όνομά της Βιβλιοθήκης αυτής ετυμολογικά προέρχεται από τη λέξη Ευώνυμος και διαθέτει πολλές σημασίες. Στην Αρχαιότητα ευώνυμη ήταν το επίθετο και όνομα ιδιαίτερης θεότητας, μητέρας των Ερινύων. Στην μυθολογία ο Ευώνυμος είναι υιός του Ουρανού ή του Κηφισού και της Γης.

 

     Η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1994. Έχει την νομική μορφή της "Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας". Τα ιδρυτικά της μέλη είναι 170. Εποπτεύεται από 16 μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Την επιστημονική της υποστήριξη έχει 40μελής Επιστημονική Επιτροπή, αποτελούμενη από πανεπιστημιακούς, συγγραφείς οικολογικών και άλλων συγγραμμάτων, μελετητές, ιστορικούς, στελέχη της δημόσιας διοίκησης κλπ. Την οργανωτική και διαχειριστική της υποστήριξη έχει 25μελές Συμβούλιο Βιβλιοθήκης, ενώ υπάρχουν και 40 τακτικοί συνεργάτες της. Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή σε νέα μέλη και συνεργάτες.

 

     Έδρα της Ευωνύμου είναι η Αθήνα. Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ένα παλιό νεοκλασικό κτίριο στην οδό Ασωμάτων, στο Θησείο. Το κτίριο αυτό ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και ήδη έχουν εγκριθεί οι πιστώσεις για την πλήρη ανακαίνιση του με βάση τις αρχές της οικολογικής δόμησης, με σκοπό να αποτελέσει ένα πρότυπο κτίριο επίδειξης.

     

     Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή στο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθημερινά, 4-8 το απόγευμα.

 

     Σήμερα στην Ευώνυμο απασχολούνται 7 εργαζόμενοι (3 βιβλιοθηκονόμοι, 1 αρχειονόμος, 1 φωτογράφος, 1 βιβλιοδέτρια και 1 γραμματέας) και πολλοί εθελοντές.

 

     Οι σκοποί της Βιβλιοθήκης είναι κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικοί.

 

 

 

 

 

Σκοποί της Ευωνύμου στην παραδοσιακή μορφή της

 

     Οι σκοποί της Ευωνύμου είναι:

 

Α. - Η συγκέντρωση βιβλίων που αφορούν το περιβάλλον, την οικολογία, τη φύση, τη χωροταξία, την πολεοδομία, την παραδοσιακή και οικολογική γεωργία και άλλους παρεμφερείς  τομείς, ελληνόγλωσσα ή ξενόγλωσσα.

    

    - Η συγκέντρωση περιοδικών, αφισών, φωτογραφιών, καρτ - ποστάλ, διαφανειών, δισκετών, CD-ROM, και οποιοδήποτε άλλο μέσο μετάδοσης πληροφοριών, ταινιών και βιντεοταινιών, με συναφές αντικείμενο.

 

    - Η δημιουργία αρχείου μελετών που εκπονήθηκαν από ΑΕΙ, Δήμους, Δημόσιες Υπηρεσίες, ιδιώτες, Επιμελητήρια, Συλλόγους, εταιρείες και άλλους, που αναφέρονται στα παραπάνω θέματα.

 

    - Η δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου - τράπεζας πληροφοριών και η δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, με σχετική θεματολογία.

 

    - Η συγκέντρωση της ελληνικής, ευρωπαϊκής και της υπόλοιπης διεθνούς νομοθεσίας, των διεθνών συμβάσεων και των αποφάσεων των διεθνών οργανισμών, με αντίστοιχο περιεχόμενο.

 

    - Η συγκέντρωση σχολικών και πανεπιστημιακών εκδόσεων με σχετική θεματολογία.

 

    - Η συγκέντρωση εκδόσεων που αφορούν την κλασσική ελληνική και ξένη φιλοσοφική σκέψη, που διαπραγματεύονται τα θέματα των σχέσεων κοινωνίας - φύσης.

 

    - Η συγκέντρωση διαφόρων σειρών, λεξικών, εγκυκλοπαιδειών και βιβλίων με ευρύτερη θεματολογία, που αναφέρονται, έστω και αποσπασματικά, σε συναφή θέματα.

 

    - Η αναζήτηση, συγκέντρωση και συντήρηση παλαιών και σπάνιων συγγραμμάτων (βιβλίων και περιοδικών) που αναφέρονται στις πηγές της οικολογικής σκέψης.

 

   - Η συστηματική παρακολούθηση και συγκέντρωση όλων των νέων σχετικών εκδόσεων.

 

 

 

Β. - Η ταξινόμηση, θεματική, χρονολογική και γεωγραφική, όλου του υλικού.

 

    - Η σύνδεση και επικοινωνία με ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες και τράπεζες πληροφοριών με στόχο την δημιουργία δικτύου βιβλιοθηκών.

 

 

 

Γ1. - Η έκδοση βιβλιογραφικών οδηγών με νέες εκδόσεις, με ειδικά θεματικά, γεωγραφικά, ή χρονολογικά αφιερώματα.

 

      - Η ανατύπωση παλαιών και σπάνιων εκδόσεων.

 

      - Η παραγωγή σειρών με ταινίες, διαφάνειες ή φωτογραφίες, δισκετών, CD-ROM, σε συνεργασία με μελετητές, κινηματογραφιστές, φωτογράφους και άλλους κατά περίπτωση ειδικούς.

 

      - Η έκδοση βιβλίων, φυλλαδίων, δελτίων, αφισών και άλλων υλικών, σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας.

 

      - Η μετάφραση και έκδοση στην Ελλάδα ξενόγλωσσων, σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας, βιβλίων ή άλλων εντύπων, όπως και η μετάφραση και έκδοση στο εξωτερικό ελληνόγλωσσων εντύπων.

 

 

 

Γ2. - Η Ευώνυμος αποβλέπει ιδιαίτερα στην δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και αλληλοβοήθειας με ανάλογες προσπάθειες σε διάφορες χώρες του κόσμου, για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών σε σχέση με πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά, οικονομικά και επισιτιστικά θέματα, προσφέροντας κάθε είδους βοήθεια, τακτική ή έκτακτη - επείγουσα, ειδικά προς τους πληθυσμούς αναπτυσσόμενων ή υπό μετάβαση χωρών, προκειμένου να συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και ανακούφιση τους, με έμφαση στα θέματα της φτώχειας. Επίσης συνεργάζεται με Ερευνητικά Κέντρα, ΑΕΙ, ΟΤΑ, εταιρείες και υπηρεσίες καθώς και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, έτσι ώστε να εκπληρωθούν οι σκοποί της Βιβλιοθήκης.

 

     - Συμμετέχει σε πρωτοβουλίες και στηρίζει κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στην υλοποίηση δράσεων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινωνική φροντίδα και πρόνοια, την εκπαίδευση, την ισότητα των δύο φύλλων, την αντιμετώπιση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, ως αυτονόητη προέκταση της προσπάθειας για την προστασία του περιβάλλοντος. Ως μη κερδοσκοπική οργάνωση, επιδιώκει την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, πρωτοβουλίες πολιτών, τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που αποφέρουν οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, με την ισότιμη πρόσβαση σε γυναίκες και άνδρες.

 

 

 

Δ. - Η αποδελτίωση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων και η ηλεκτρονική τους καταχώρηση.

 

    - Η ανάληψη, συμμετοχή και υποστήριξη επιστημονικών μελετών, ερευνών και προγραμμάτων, σε συνεργασία  με ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα, βιβλιοθήκες, εταιρείες, ομάδες ή μεμονωμένους μελετητές, για την αξιολόγηση και αξιοποίηση του υλικού της βιβλιοθήκης και την επίτευξη των σκοπών της.

 

    - Η έρευνα και η μελέτη θεμάτων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος που θα στηρίζεται στο υλικό της βιβλιοθήκης.

 

    - Η διοργάνωση υποδομής για να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και αξιοποίησης του υλικού από μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, ερευνητές και άλλους ενδιαφερόμενους, με ποικίλους τρόπους, όπως είναι η διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διακίνηση εκπαιδευτικού υλικού σε σχολεία, το συστηματικό άνοιγμα της βιβλιοθήκης στο κοινό, κλπ.

 

    - Η διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων - μόνιμων, περιοδικών ή κινητών, συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, εκπομπών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών, σχετικών με τους παραπάνω σκοπούς.

 

    - Η διοργάνωση εκδηλώσεων για την παρουσίαση βιβλίων, από τους συγγραφείς τους ή από άλλους συντελεστές του έργου.

 

Ε. - Ειδικότερη μνεία γίνεται στην ενίσχυση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σε συνεργασία με σχετικούς φορείς μαθητών, φοιτητών, γονιών και διδασκόντων.

 

    - Η συμμετοχή, η υποστήριξη και η ανάληψη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για οικολογικά και περιβαλλοντικά θέματα, αποτελεί αυτονόητη προέκταση των επιδιώξεων της Εταιρείας.

 

Δραστηριότητες της Ευωνύμου

 

·                      Συμμετείχε στο πρόγραμμα κινητικότητας που αφορούσε την "καταγραφή των ομαδικών παιδικών παιχνιδιών που παίζονται στο χώρο" και στο οποίο μετείχαν 14 σχολεία από όλη την Ελλάδα με ισάριθμες ομάδες Π.Ε., η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, το Μουσείο Μπενάκη, το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα και άλλοι φορείς.

·                      Συμμετείχε στο πρόγραμμα που υπέβαλλε το Πάντειο Πανεπιστήμιο και αφορούσε τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων με θέματα περιβάλλοντος, το υλικό του οποίου συγκεντρώθηκε από δεκάδες φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου που αποδελτίωσαν οικολογικά, φυσιολατρικά και άλλα περιοδικά και εφημερίδες στην Ευώνυμο Οικολογική Βιβλιοθήκη. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 1998-2000(ολοκληρώθηκε επιτυχώς με τη δημιουργία βάσης δεδομένων με 12.000 εγγραφές).

·                      Συμμετείχε στο πρόγραμμα που υπέβαλε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  και αφορούσε την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, με θέμα το "Σχολικό Κήπο". Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 1999-2000 (ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την συγγραφή 11 βιβλίων και φυλλαδίων, 600 συνολικά σελίδων).

·                      Είναι υπεύθυνη ενός διακρατικού προγράμματος (συμμετέχουν επίσης μια οικολογική οργάνωση από τη Ρουμανία και μία από την Τουρκία), με τίτλο: "Σχήμα επικοινωνίας για τη οικολογική πληροφόρηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση", και σκοπό έχει τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο που θα περιλαμβάνει αξιολογημένα και ταξινομημέ, να θέματα για το σύνολο της οικολογικής ύλης από όλο τον κόσμο. Η σελίδα θα φιλοξενεί στον κόμβο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 18 μήνες (Νοέμβριος 2000 - Απρίλιος 2002).

 

 

Η μετάβαση στην υβριδική της μορφή

 

    Η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη αποτελεί και μια βάση δεδομένων αποκτώντας έτσι υβριδική μορφή. Για την καταχώριση του υλικού της στον υπολογιστή χρησιμοποιήθηκε σε πρώτη φάση το πρόγραμμα Micro-Isis της Unesco, το οποίο παραχωρήθηκε  από την Εθνική Βιβλιοθήκη και έτσι καταχωρήθηκαν 8.500 εγγραφές. Στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε το ΑΒΕΚΤ 5.5 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Το σύνολο των εγγραφών στη βάση δεδομένων ανέρχεται σε 10.000 εγγραφές, στις οποίες προστίθενται 2.000 εγγραφές από την αποδελτίωση αποκομμάτων εφημερίδων, σε θέματα περιβάλλοντος. Κάθε μορφή αναζήτησης οδηγεί τον χρήστη στη βάση δεδομένων του ΕΚΤ και από εκεί η διαδικασία είναι αυτή που ορίζει η συγκεκριμένη σελίδα. Η ελληνική της έκδοση όμως δεν είναι και η μοναδική αφού διαθέτει και αγγλική, ρουμανική και τουρκική έκδοση.

    Ο τύπος των εγγραφών είναι βιβλιογραφικός και η συγκρότηση του περιεχομένου πραγματοποιήθηκε με βάση τα ISBD πρότυπα και τους κανόνες καταλογογράφησης AACR2. Η εσωτερική διάταξη των δεδομένων έγινε με βάση τοUNIMARC και υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης στην οθόνη με συνοπτική, πλήρης και UNIMARC μορφή. Η ενημέρωση της βάσης είναι μηνιαία και περιλαμβάνει βιβλία, φυλλάδια, ανάτυπα, χάρτες, χειρόγραφα, άρθρα περιοδικών και εκδόσεις της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης.

    Η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη έχει δημιουργήσει έναν κατάλογο με 1.800 περίπου και επεξεργάζεται ένα ″Θησαυρό″ με λέξεις-κλειδιά που αναλύει και ταξινομεί θεματικά όλο τον όγκο της βιβλιογραφικής οικολογικής ύλης. Μια από τις φιλοδοξίες και τους μακροπρόθεσμους στόχους της είναι η δημιουργία ενός ταξινομικού συστήματος και πιθανώς ενός βιβλιοθηκονομικού προγράμματος που θα εντάσσει το σύνολο της εκδοτικής παραγωγής από την πλευρά της οικολογίας.

   Στην Ευώνυμο υπάρχουν ακόμη δυο βάσεις δεδομένων στη ηλεκτρονική διάθεση των χρηστών της Ευωνύμου:

·            Βάση δεδομένων με φωτογραφίες, εικόνες, κάρτ-ποστάλ, χάρτες, εξώφυλλα βιβλίων και περιοδικών. Αυτή περιλαμβάνει υλικό το οποίο έχει καταχωρηθεί στη βάση και ανέρχεται σε 2.500 εγγραφές από τα οποία 1.200 αναφέρονται στον Όλυμπο, τα 700 σε φυτά, πτηνά, ζώα και τα υπόλοιπα είναι κάρτ-ποστάλ και εικόνες ομαδικών παιχνιδιών.

·            Βάση δεδομένων με διακοσμητικά μοτίβα βιβλίων και άλλων εκδόσεων. Η βάση ξεκίνησε ως πτυχιακή εργασία 2 σπουδαστών της Σχολής Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε με υλικό του αρχείου της Ευωνύμου. Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί  περίπου 800 εγγραφές.

    Παράλληλα με την παραδοσιακή της μορφή, η ψηφιακή της υπόσταση της έχει προσδώσει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.evonymos.org και έτσι ο χρήστης της Ευωνύμου έχει την ευκαιρία να πλοηγηθεί στο περιβάλλον του Διαδικτύου.

                                                                                                                                         

Το υλικό της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης.

 

Η θεματολογία της συλλογής καλύπτει κυρίως την οικολογία,

το περιβάλλον, τη φύση, τη φυσιολατρία, την παραδοσιακή γεωργία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση καθώς και θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας, ενέργειας, οικονομίας, μεταφορών πολιτισμού, εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, ιστορίας, γεωργικού δικαίου, θρησκείας, και κάθε άλλο θέμα από τη σκοπιά των σχέσεων ανθρώπινης κοινωνίας- φύσης. Το υλικό είναι κατά 95% ελληνόγλωσσο. Υπάρχει όμως και ένας αριθμός ξενόγλωσσων εκδόσεων και ένα αρκετά μεγάλο δείγμα από ξενόγλωσσα οικολογικά περιοδικά.

Η χρονική περίοδος που καλύπτει το υλικό εκτείνεται από το 1787 μέχρι σήμερα. Το 80%  των εγγραφών αφορά βιβλία, φυλλάδια και χάρτες και το 20% άρθρα περιοδικών και τύπου.

Το υλικό της βιβλιοθήκης συγκεντρώθηκε από τα μέλη και

τους συνεργάτες της και περιλαμβάνει 10.000 βιβλία, 10.000 περιοδικά που αντιπροσωπεύουν περίπου 1.100 διαφορετικούς τίτλους , φυλλάδια, αποκόμματα τύπου, υλικά συνεδρίων, εργασίες ομάδων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκδόσεις οικολογικών κινήσεων, συλλόγων, δήμων, επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, νομοθετικά κείμενα, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τεχνικές εκθέσεις, ειδικά λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, πανεπιστημιακές και σχολικές εκδόσεις, ημερολόγια, αφίσες, slides, βιντεοταινίες, CD-ROMs, χάρτες, γκραβούρες, καρτ-ποστάλ και πολλά άλλα.

    Το υλικό της βιβλιοθήκης καλύπτει εκδόσεις των δύο

τελευταίων αιώνων. Το παλαιότερο μέχρι στιγμής ελληνόγλωσσο βιβλίο είναι του 1815 και ξενόγλωσσο του 1787, ενώ το παλαιότερο περιοδικό είναι του 1840.Το σύνολο των εκδόσεων έχει ταξινομηθεί σε θεματικές ενότητες- επικεφαλίδες με βάση τις οποίες καταχωρείται και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική αλλά διαθέτει το υλικό  της για φωτοτύπιση, αναζήτηση στον υπολογιστή και εκτύπωση καταλόγου με την βιβλιογραφία που ενδιαφέρει τον χρήστη. Ξεκίνησε από προσωπική συλλογή και εμπλουτίζεται μέσω αγορών και δωρεών. Τέλος, ο κατάλογος της βιβλιοθήκης ενημερώνεται μηνιαία.

     Το υλικό της βιβλιοθήκης αναζητήθηκε σε βιβλιοπωλεία,

παλαιοπωλεία, σε άλλες βιβλιοθήκες και πολιτιστικούς φορείς, σε δημοπρασίες, σε ιδιωτικές συλλογές σε όλη την Ελλάδα. Έτσι στο αρχείο της Ευωνύμου υπάρχουν σήμερα ορισμένα πολύ σημαντικά βιβλία ή περιοδικά. Γίνεται λοιπόν μια συστηματική προσπάθεια συγκέντρωσης της σύγχρονης εκδοτικής παραγωγής που αφορά το αντικείμενο της βιβλιοθήκης.

    Οι κυριότεροι τρόποι πρόσκτησης υλικού που συγκεντρώνει η βιβλιοθήκη είναι: αγορά, δωρεά, δανεισμός(χρησιδάνειο) ή προσωπική παραχώρηση για την δημιουργία αντιγράφων δωρεάν διάθεση ή αποστολή(κυρίως περιοδικών).

     Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η συγκέντρωση των εντύπων δεν περιορίζεται  στη απόκτηση των πρωτοτύπων αλλά περιλαμβάνει και την απόκτηση αντιγράφων έτσι ώστε σταδιακά να υπάρξει πλήρης θεματική κάλυψη του αντικειμένου της Βιβλιοθήκης. 

                Ο εξοπλισμός της Ευωνύμου αποτελείται από 6 πλήρη

υπολογιστικά συστήματα σε δίκτυο και τα αντίστοιχα περιφερειακά. Η ύπαρξη του εξοπλισμού μας επιτρέπει την εκτέλεση ενός μέρους των εκτυπωτικών εργασιών με δικά μας μέσα και επεξεργασία εικόνων, ηλεκτρονική σελιδοποίηση και παραγωγή των φιλμ για το τυπογραφείο.

     Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική αλλά διαθέτει το υλικό της για φωτοτύπιση και παραγωγή βιβλιογραφιών σε ειδικά θέματα. Ξεκίνησε από προσωπική συλλογή και εμπλουτίζεται μέσω αγορών και δωρεών. Τέλος, ο κατάλογος της βιβλιοθήκης ενημερώνεται μηνιαία.

 

Εκδόσεις της Ευωνύμου.

 

Στο διάστημα λειτουργίας της η Ευώνυμος έχει εκδώσει

αρκετούς τίτλους όπως:

 

1.      Όλυμπος: Κείμενα και εικόνες δύο αιώνων. Πρόκειται για κείμενα που έχουν αντληθεί από εκδόσεις των δύο τελευταίων αιώνων.

2.      Εξώφυλλα περιοδικών για την οικολογία, το περιβάλλον, τη φυσιολατρία και τη γεωργία: Στην έκδοση αυτή παρουσιάζονται 530 εξώφυλλα περιοδικών για την οικολογία, το περιβάλλον, τη φυσιολατρία και τη γεωργία, από το 1885 μέχρι σήμερα.

3.      Εξώφυλλα βιβλίων, Εγκόλπιο  για την οικολογία, τη φύση, το περιβάλλον: Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει απεικόνιση των εξώφυλλων 2.800 βιβλίων οικολογικού περιεχομένου, από το 1819 μέχρι σήμερα.

4.      Βιβλιογραφικός οδηγός για την περιβαλλοντική εκπαίδευση: Περισσότερα από 1.000 βιβλία, θεματικά και ηλικιακά, ταξινομημένα και 1.200 άρθρα περιοδικών, συγκροτούν τον οδηγό που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

5.      Κτίρια για έναν πράσινο κόσμο: Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επαναφορά της τέχνης του οικοδομείν στην αφετηρία της, δηλ. στην βιοκλιματική  αρχιτεκτονική.

6.      Οικολογία-Περιβάλλον: Πρόκειται για την μεγαλύτερη βιβλιογραφία σε θέματα οικολογίας και περιβάλλοντος, που έχει κυκλοφορήσει στη χώρα μας.

7.      Οικολογία και Εκκλησία: Κείμενα και βιβλιογραφία.

8.      Ομαδικά παιδικά παιχνίδια: Στο βιβλίο, καταχωρούνται κείμενα για το ρόλο του ομαδικού παιδικού παιχνιδιού και περιγραφές παιχνιδιών που συγκεντρώθηκαν από τις ομάδες των μαθητών αλλά και από βιβλιογραφική έρευνα.

9.      Ελληνικοί βιότοποι: Προτείνει η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη.

10.  Σχολικός κήπος: Πρόκειται για βιβλίο που περιέχει εκπαιδευτικό υλικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

11.  Οδηγός για εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες: Έντυπο με το οποίο παρέχονται οδηγίες για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας των κτιρίων κατοικίας.

 

 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

 

ü        Ορισμός ψηφιακής βιβλιοθήκης.

 

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη εμφανίστηκε όταν έγινε δυνατή η αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριακού υλικού με ψηφιακή μορφή και η διάθεσή του μέσα από το Διαδίκτυο σε κάθε ενδιαφερόμενο. Αποτελεί σημαντική εξέλιξη στο χώρο της Πληροφόρησης και οφείλεται στην ανάπτυξη, ραγδαία πρόοδο υπολογιστικής τεχνολογίας και συνδυασμένη χρήση της πληροφόρησης και του Διαδικτύου. Σε επίπεδο ορολογίας μια ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι μια σύνθεση εξοπλισμού (υπολογιστικού, αποθήκευσης και επικοινωνιών) περιεχομένου και λογισμικού που, ως σύνολο, είναι απαραίτητο για την εκτέλεση, την προσομοίωση αλλά και την διεύρυνση των λειτουργιών και υπηρεσιών, που προσφέρονται από μια τυπική βιβλιοθήκη, η οποία βασίζεται στο χαρτί αλλά και σε άλλα υλικά μέσα για τη συλλογή, περιγραφή, ανάκτηση και διάδοση της πληροφορίας. Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη πρέπει να εκτελεί όλες τις λειτουργίες μιας παραδοσιακής βιβλιοθήκης και να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που παρέχει το ψηφιακό περιβάλλον αποθήκευσης, αναζήτησης και διακίνησης της πληροφορίας.

 

 

 

ü        Υλοποιημένες Ελληνικές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες.

 

1.      Ευώνυμος http://www.evonymos.org/

2.      ΕΚΤ, ψηφιοποιημένων Διδακτορικών Διατριβών http://theses.ekt.gr

3.      Πανεπιστημίου Κρήτης http://dlib.uoc.gr

4.      Πανεπιστημίου Ιωαννίνων http://ultranet.lib.uoi.gr/digital

5.      ΣΚΕΨΙΣ, Πανεπιστημιακού Εκπαιδευτικού Υλικού http://skepsis.di.uoa.gr

6.      Το ΑΡΤΕΜΙΣ http://artemis.cslab.ece.ntua.gr

7.      Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος http://portal.tee.gr/portal

8.      Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος http://www.mmb.org.gr

9.      Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού http://www.snhell.gr/library.html

10.   Ελληνομνήμων http://satl.space.noa.gr/Hellinomnimon/

11. Μυριόβιβλος http://www.myriobiblos.gr

 

 

 

 

ü        Αξιολόγηση της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης – Συμπεράσματα.

 

Η Βιβλιοθήκη που παρουσιάζεται αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές υλοποιημένες ψηφιακές βιβλιοθήκες της Ελλάδος. Συνδυάζει την παραδοσιακή και ψηφιακή μορφή με τρόπο που να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε κάθε είδους χρήστη, από τους μαθητές, φοιτητές μέχρι και τους πιο απαιτητικούς ερευνητές. Το υλικό της Ευωνύμου καλύπτει επαρκώς θέματα σχετικά με την οικολογία, το περιβάλλον, τη φύση και άλλους παρεμφερείς τομείς και έτσι μπορεί να υπάρχει πληρότητα στην άντληση πηγών πληροφόρησης από τους ενδιαφερόμενους χρήστες. Η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη είναι η μοναδική στη Χώρα όπου συγκεντρώνει, διαφυλάσσει και διαθέτει υλικό σχετικό με την οικολογία και το περιβάλλον. Η βιβλιοθήκη, πέρα από την παραδοσιακή της μορφή, διαθέτει και σελίδα στο διαδίκτυο, η οποία είναι εύχρηστη και φιλική στο χρήστη. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα αφού υπάρχει δυνατότητα να αναζητήσει και να εντοπίσει ο χρήστης το υλικό της αλλά και στοιχεία για έρευνα απ’ όπου και αν βρίσκεται χωρίς επίσκεψη στην Βιβλιοθήκη. Επίσης, η πρόσβαση στην Βιβλιοθήκη είναι ελεύθερη για όλου τους ερευνητές που ενδιαφέρονται για το υλικό της. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι χάρη στα σημαντικά βήματα που έχει κάνει η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια μπορούν να έχουν πρόσβαση και τα άτομα με προβλήματα όρασης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενός σαρωτή και κάποιων ειδικών προγραμμάτων ομιλίας. Τα προγράμματα αυτά σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα scanner, για την αναγνώριση των χαρακτήρων και τη συνεργασία ενός συνθέτη φωνής, παρέχουν τη δυνατότητα τα άτομα με προβλήματα όρασης να έχουν πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και αρχεία. Για να διαβαστεί κάποιο κείμενο πρέπει να περάσει κάθε σελίδα ξεχωριστά από τον σαρωτή, προκειμένου να την σαρώσει και να την αναγνωρίσει. Στη συνέχεια μέσω ενός κειμενογράφου, του προγράμματος ομιλίας και του συνθέτη φωνής θα είναι σε θέση να ακούσει το κείμενο που επέλεξε. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι η Βιβλιοθήκη υποστηρίζει τον εθελοντισμό. Ένας εθελοντής στην Ευώνυμο μπορεί να κάνει τις εξής εργασίες:

ü        Προετοιμασία και επιμέλεια για την έκδοση διαφόρων βιβλίων

ü        Ανατυπώσεις βιβλίων και περιοδικών

ü        Δημιουργία ειδικών βάσεων δεδομένων

ü        Προετοιμασία εκθέσεων

ü        Αποδελτίωση διαφόρων σημαντικών περιοδικών

        Τέλος, η Βιβλιοθήκη έχει αναπτύξει συνδέσμους με διεθνείς οργανισμούς, Εταιρείες, Υπουργεία, Ερευνητικά Κέντρα, ΑΕΙ και άλλους οργανισμούς ώστε να εκπληρώσει τους στόχους της. Μ’ αυτό τον τρόπο μπορούν να ληφθούν κοινές πρωτοβουλίες για πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, περιβαλλοντικά και άλλα θέματα ενώ εξασφαλίζεται η πλοήγηση του χρήστη σε πηγές πληροφόρησης σχετικές με το περιβάλλον και την οικολογία.

          Απ’ όλα τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη έχει πολλά πλεονεκτήματα, πράγμα που την αναδεικνύει ως μια αξιόλογη ψηφιακή βιβλιοθήκη. Και αυτό γιατί έχει γίνει ολοκληρωμένη προσπάθεια για την διάθεση του υλικού της σε ψηφιακή μορφή.   

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

 

     Όλα όσα αναφέρθηκαν σ’ αυτή την εργασία αποτελούν σημαντικές πληροφορίες για τον αναγνώστη και όσους ενδιαφέρονται για το υλικό της Ευωνύμου. Έγινε προσπάθεια ώστε να παρουσιαστεί κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της. Και αυτές ως προς την παραδοσιακή και ψηφιακή μορφή της. Επίσης δόθηκε έμφαση στις δυνατότητες που διαθέτει αφού εξασφαλίζει όχι μόνο την ελεύθερη πρόσβαση στην συμβατική βιβλιοθήκη αλλά και την εύκολη πλοήγηση στο ψηφιακό της περιβάλλον. Με την αναφορά των ποικίλων πλεονεκτημάτων που έχει η βιβλιοθήκη μπορεί να τονιστεί ότι το υλικό της σε κάθε είδους μορφή αποτελεί αξιόλογη πηγή πληροφόρησης για έρευνα αφού αυτό καλύπτει πλήρως θέματα σχετικά με το περιβάλλον, την οικολογία, την φύση και άλλα παρεμφερή θέματα. Μετά από την προσπάθεια αυτή δηλώνεται η επιθυμία να συνεχιστούν σχετικές εργασίες-μελέτες με την μεγαλύτερη εξερεύνηση πληροφοριών σχετικών με την Ευώνυμο ώστε να αναδειχθεί η ίδια και να της δοθεί ώθηση προκειμένου να βελτιώσει και τα σημεία εκείνα στα οποία μειονεκτεί.

 

 

 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Μπώκος, Γ.: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης, Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2001

 

 

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις:

 

ü        http://dlib.ionio.gr/ctheses

ü        http://www.evonymos.org/

 

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

 

ΑΒΕΚΤ

   Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποίησης Βιβλιοθηκών. Αναπτύχθηκε, διατίθεται και υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

 

Βάση δεδομένων(data base)

   Πρόκειται για εκτεταμένες συλλογές υλικού σε μηχαναγνώσιμη μορφή, οι οποίες είναι εύκολα προσιτές στον ενδιαφερόμενο χρήστη, αρκεί αυτός να διαθέτει την αναγκαία υπολογιστική υποστήριξη και τηλεπικοινωνιακή πρόσβαση.

 

Εγκόλπιο

    Αποτελεί μια κατηγορία πληροφοριακών δημοσιευμάτων που έχουν στόχο στο να απαντούν σε ερωτήματα ειδικής φύσης ή ειδικού ενδιαφέροντος. Συνήθως αφορούν κωδικοποιήσεις πληροφοριακών δεδομένων που καλύπτουν ένα ειδικό επιστημονικό ή επαγγελματικό χώρο ή ένα ειδικό ενδιαφέρον.

 

Καταγραφή της πληροφορίας

     Είναι η αποτύπωση της πληροφορίας σε κάποιο είδος υλικού φορέα και επιτρέπει την διακίνηση της πληροφορίας. Παρέχει υπόσταση στην πληροφορία, διαμορφώνει προϋποθέσεις μιας εκτεταμένης μνήμης της ανθρώπινης πολιτισμικής δημιουργίας.

 

Ταξινομικό σύστημα (system arrangement)

    Εξειδικευμένο εργαλείο που υποστηρίζει την εργασία της ταξινόμησης δηλαδή την τακτοποίηση, διαχείριση, προσέγγιση των τεκμηρίων μιας συλλογής με τρόπο που η συλλογή να είναι εκμεταλλεύσιμη.

 

Τράπεζα πληροφοριών

     Είναι ένας τυπικός δίαυλος διακίνησης πληροφοριών, υποστηρίζεται από ισχυρά υπολογιστικά συστήματα οποία αποθηκεύουν πρωτογενή δεδομένα σε αριθμητική ή άλλη μορφή, με τρόπο που να εξασφαλίζει εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση.

 

Υβριδική μορφή βιβλιοθήκης

     Είναι η μορφής της βιβλιοθήκης, η οποία συνδυάζει την συμβατική και τη ψηφιακή μορφή.

 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

 

 Σε επίπεδο ορολογίας μια ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι μια σύνθεση εξοπλισμού (υπολογιστικού, αποθήκευσης και επικοινωνιών) περιεχομένου και λογισμικού που, ως σύνολο, είναι απαραίτητο για την εκτέλεση, την προσομοίωση αλλά και την διεύρυνση των λειτουργιών και υπηρεσιών, που προσφέρονται από μια τυπική βιβλιοθήκη, η οποία βασίζεται στο χαρτί αλλά και σε άλλα υλικά μέσα για τη συλλογή, περιγραφή, ανάκτηση και διάδοση της πληροφορίας.

 

ΑΑCR2(Anglo-American Cataloging Rules 2)

     Άγγλο -αμερικάνικοι κανόνες καταλογογράφησης, δεύτερη έκδοση που πραγματοποιείται το 1978.

 

CD-ROM (Compact-Disc-Read Only Memory)

     Ηλεκτρομαγνητικό υλικό που μπορεί να αποθηκεύσει το ισοδύναμο περισσοτέρων των 200.000 σελίδων κειμένου.

 

ΙSBD(international standard bibliographic description)

    Πρότυπο που χρησιμοποιείται για την βιβλιογραφική περιγραφή, δηλαδή ομαδοποιεί σε ″περιοχές″ τα δεδομένα που απαιτούνται για την βιβλιογραφική περιγραφή.

 

UNIMARC(Universal Marc Format)

   Ενιαία διάταξη ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων με στόχο να αποτελέσει την ενιαία διάταξη προς και από την οποία θα ήταν απαραίτητη η μετατροπή των δεδομένων, προκειμένου να είναι ανταλλάξιμα.

 

Επιστροφή