Ενότητα :Αρθρογραφία - Γενικά

Τίτλος : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

Διαβάστηκε: 782 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Η εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνίας και η ικανοποίηση των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών που επιτάσσουν οι όροι της κοινωνικής ευημερίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μια διαδικασία συνεχούς και αδιάκοπης κατανάλωσης ενεργειακών πόρων, κυρίως πετρελαίου. Ωστόσο, οι πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 και η συνεπαγόμενη αύξηση του κόστους της ενέργειας, οδήγησαν στη συνειδητοποίηση της σημασίας της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας στην παγκόσμια οικονομία. Tα αστικά κέντρα συγκεντρώνουν περίπου το 80% του πληθυσμού και σε αυτά καταναλώνεται περίπου το 75% της παραγόμενης ενέργειας, με κύριους φορείς κατανάλωσης τον κτιριακό τομέα και τις μεταφορές. Ο κτιριακός τομέας, ένας σημαντικός τομέας της οικονομικής δραστηριότητας, απορροφά περίπου το 40% της παγκόσμιας τελικής κατανάλωσης ενέργειας, συντελώντας παράλληλα στην αύξηση των εκπομπών CO2 και άλλων συναφών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η αναγνώριση της συμμετοχής των κτιρίων στο παγκόσμιο ενεργειακό ισοζύγιο ώθησε τον κατασκευαστικό κλάδο σε έναν πιο ορθολογικό, ενεργειακά, σχεδιασμό των κτιρίων. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας και την ωρίμανση της επιστήμης οδηγηθήκαμε στην υιοθέτηση του Ενεργειακού Σχεδιασμού των κτιρίων, ή διαφορετικά του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού και της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής όπως επιστημονικά έχει επικρατήσει να ορίζεται. Απώτερος σκοπός αυτού του νέου τρόπου δόμησης είναι η εκμετάλλευση των θετικών κλιματικών παραμέτρων - ήλιος, άνεμος, φύτευση κλπ, έτσι ώστε να εξοικονομείται τμήμα της ενέργειας που χρειάζεται για τη λειτουργία και τη χρήση ενός κτιρίου, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα τις βέλτιστες εσωκλιματικές συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης και προκαλώντας την ελάχιστη οικολογική επιβάρυνση. Μια ολοκληρωμένη θεώρηση του ενεργειακού σχεδιασμού ενός κτιρίου περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους και απαιτεί συνδυασμό πολλών επιμέρους στοιχείων, τα κυριότερα των οποίων συνοψίζονται επιγραμματικά παρακάτω...

Επιστροφή