Ενότητα :Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί

Τίτλος : EUROPAN BY SESSION

Διαβάστηκε: 936 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
EUROPAN BY SESSION-www.europan-europe.com Session EUROPAN 1 (1989-1990) Theme: Changing lifestyles and the architecture of housing Session EUROPAN 2 (1990-1991) Theme: Living in the city, Re-interpretation of urban sites Session EUROPAN 3 January 1992- June 1994 (2 years and half) Theme: At home in the city, Urbanizing residential areas Session EUROPAN 4 July 1994 – December 1996 (2 years and half) Theme: Constructing the town upon the town, transformation of contemporary urban sites Session EUROPAN 5 January 1997 – June 2000 (2 years and half) Theme: New housing landscape, Travel and proximity Session EUROPAN 6 July 2000 - December 2002 (2 years and half) Theme: In between cities, architectural dynamics and new urbanity Session EUROPAN 7 January 2003 - April 2004 (27 months) Theme: Sub-urban challenge, urban intensity and housing diversity Session Europan 8– a European competition for urban planning and architecture with subsequent construction – was launched on 7 March 2005 on the theme “European urbanity and strategic projects”. Session EUROPAN 9: European Urbanity, Sustainable City and New Public Spaces EUROPEAN URBANITY, SUSTAINABLE CITY AND NEW PUBLIC SPACES

Επιστροφή