Ενότητα :Κανονισμοί

Τίτλος : ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΟΤΕΕ 2427/ 83 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Τ.Ε.Ε, 2005

Διαβάστηκε: 2757 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2005: ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΟΤΕΕ 2427/ 83 «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Είναι βασική αρχή για εμάς τους Μηχανικούς ότι η ασφάλεια των συναλλαγών είναι βασικό προαπαιτούμενο για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής ζωής. Όπως, επίσης, είναι σαφές ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις πολύ συχνά δημιουργούν συνθήκες που απαιτούν αναθεωρήσεις κανόνων, ώστε να υπηρετείται, όπως τονίστηκε προηγουμένως, η ασφάλεια των συναλλαγών. Το διαρκώς αυξανόμενο κόστος της ενέργειας που επιβάλλει την ανάγκη της οικονομίας στη χρήση των ενεργειακών πόρων, προφανώς απαιτεί γνώση και του κόστους και των συνθηκών κατανάλωσης προκειμένου να συντελεστεί ο αναγκαίος προγραμματισμός. Η ύπαρξη νεώτερων τεχνολογικών εξελίξεων, όπως είναι τα συστήματα αυτόνομης θέρμανσης, δημιουργούν ένα νέο τοπίο στον υπολογισμό των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης. Με την ενεργειακή κρίση το θέμα της κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης έχει έλθει στην επικαιρότητα. Μετά την πληθώρα επιστολών, ερωτημάτων και παρατηρήσεων που είχαν διατυπωθεί από πολλούς συνάδελφους σχετικά με την ΤΟΤΕΕ 2427/ 83 «Κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης κτιρίων», και λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το θέμα, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ όρισε ομάδα εργασίας για επανεξέτασή της. Η ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από τους Μ. Κοκκινάκη, Μ – ΜΗ, Ε. Μπονατάκη, ΜΜ, Δ. Αργυρόπουλο, ΜΜ, και Στ. Τζουβαλά, Ν – ΜΜ, ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση των εργασιών της κατέληξε σε μια έκθεση – κείμενο στην οποία προτείνονται πολλές αλλαγές στην υπάρχουσα ΤΟΤΕΕ. Αυτές αφορούν αφενός στον τρόπο κατανομής των δαπανών κεντρικής θέρμανσης για τις περιπτώσεις που εξετάζονται από την ισχύουσα ΤΟΤΕΕ 2427/ 83 και αφετέρου στις νέες περιπτώσεις που δεν είχαν αντιμετωπισθεί νομοθετικά μέχρι σήμερα. Οι προτάσεις της επιτροπής διορθώνουν πολλές αστοχίες της προηγούμενης ΤΟΤΕΕ και δίνουν λύση σε πολλά προβλήματα που μέχρι σήμερα δεν έχουν αντιμετωπισθεί. Η έκθεση αυτή τίθεται σήμερα σε δημόσιο διάλογο για σχολιασμό και κρίση από τους συναδέλφους μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2005. Μετά την ημερομηνία αυτή θα αρχίσει η δεύτερη φάση εργασιών της επιτροπής για την ενσωμάτωση των διαπιστώσεων – προτάσεων της έκθεσης στην ΤΟΤΕΕ, ώστε να προκύψει το νέο κείμενό της. Η μεγάλη συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο θα συμβάλλει στην οριστική επίλυση όλων των θεμάτων που έχουν συζητηθεί κατ΄ επανάληψη ακόμη και από τις σελίδες του Ενημερωτικού Δελτίου...

Επιστροφή