Ενότητα :Τεύχος 68, Φεβρουάριος 2007

Τίτλος : Τάσος Κρομμύδας, ΑΠΟΨΕΙΣ, Το Ενεργειακό Πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστηκε: 612 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Το Ενεργειακό Πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Τάσος Κρομμύδας

 

Στις 10 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το “Ενεργειακό Πακέτο”, δηλαδή τις προτάσεις της για τις πολιτικές γύρω από την ενέργεια και το κλίμα μέχρι το 2020. Οι προτάσεις έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας, την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών ενέργειας.

Κεντρικό σημείο του Πακέτου είναι η πρόταση για διαπραγματευτικό στόχο της ΕΕ στις διεθνείς συνομιλίες για μείωση των εκπομπών των ανεπτυγμένων χωρών κατά 30% το 2020 και για  μονομερή ανεξάρτητη δέσμευση της ΕΕ για μείωση κατά 20%.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι προτάσεις της Επιτροπής πιο συγκεκριμένα είναι:

·   Ανάπτυξη μιας κοινής εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής που θα προασπίζει τα ευρωπαϊκά ενεργειακά συμφέροντα στην διεθνή σκηνή.

·   Μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% το 2020, στόχος που είχε βέβαια ήδη τεθεί το 2006 με το πρόγραμμα δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα.

·   Κάλυψη του 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020. Προτείνεται συνεισφορά των βιοκαυσίμων κατά 10% για τις μεταφορές αλλά απουσιάζει συγκεκριμένος στόχος για τις ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή.

·   Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών.

·   Ολοκλήρωση των εσωτερικών αγορών ενέργειας σε αποτελεσματική και ανταγωνιστική βάση. Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να υποχρεώσει τους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς κολοσσούς σε σπάσιμο των δραστηριοτήτων τους, λέγοντας πως έχει διαπιστώσει ολιγοπωλιακή συμπεριφορά.

·   Σχετικά με την πυρηνική ενέργεια, η Επιτροπή δεν παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση, αφήνοντας την απόφαση στα κράτη-μέλη.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις χαρακτήρισαν τις προτάσεις άτολμες και απογοητευτικές και καυτηρίασαν την απουσία συγκεκριμένων δράσεων για την συμπαραγωγή και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών για την θέρμανση κτιρίων. Πράσινοι Ευρωβουλευτές κατηγόρησαν την Επιτροπή λέγοντας πως οι πομπώδεις διακηρύξεις της περί “νέας βιομηχανικής επανάστασης” δεν μπορούν να κρύψουν το ότι οι στόχοι της δεν επαρκούν για την αποφυγή καταστροφικών κλιματικών αλλαγών, πως ο κρίσιμος τομέας των μεταφορών με ανεξέλεγκτες αυξήσεις εκπομπών πρακτικά δεν αντιμετωπίζεται καθόλου και πως μένει ανοικτός ο δρόμος για επανεμφάνιση των πυρηνικών στην Ευρώπη. Σύνδεσμοι βιομηχανιών είπαν πως υλοποίηση των προτάσεων θα υπονομεύσει την Ευρωπαϊκή οικονομία αν δεν ακολουθήσουν παρόμοιο δρόμο και χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα.

 

Δαίμων της Οικολογίας,

τ. 68, 2/07

 

 

 

Επιστροφή