Ενότητα :Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις

Τίτλος : EWEA: Νέα ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη

Διαβάστηκε: 763 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2007

 

Αξιότιμε κ. Καραμανλή,

 

Στις 10 Ιανουαρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια περιεκτική δέσμη μέτρων για την καθιέρωση μιας νέας ενεργειακής πολιτικής για την Ευρώπη. Κεντρικό σημείο της δέσμης αυτής ήταν η πρόταση για ένα συνολικό δεσμευτικό στόχο 20% του ενεργειακού ανεφοδιασμού της ΕΕ να παρέχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2020. 

 

Στα πρόσφατα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο Ενέργειας επικύρωσε αυτόν τον στόχο 20% αλλά δεν έφθασε σε συμφωνία ως προς το εάν πρέπει να είναι δεσμευτικός ή ενδεικτικός. Στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου 2006 και στις 14 Φεβρουαρίου 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαίτησε έναν δεσμευτικό στόχο 25% και δεσμευτικούς τομεακούς στόχους - μια προσέγγιση που υποστηρίχθηκε πλήρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας(EWEA).

 

Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού κλάδου αιολικής ενέργειας, ζητώ την υποστήριξή σας στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν δεσμευτικό στόχο 20% για τις ανανεώσιμες πηγές  ενέργειες μέχρι το 2020, στην επερχόμενη ανοιξιάτικη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

 

Απόρριψη του προτεινόμενου γενικού δεσμευτικού στόχου, καθώς επίσης και η αμφισβήτηση της υπάρχουσας επιτυχούς τομεακής προσέγγισης, θα αντιπροσώπευε ένα δραματικό βήμα προς τα πίσω σε σύγκριση με τη τρέχουσα κατάσταση. Κάτι τέτοιο, επίσης θα έθετε σε κίνδυνο τη παγκόσμια ηγεσία της ΕΕ στην αιολική ενέργεια αέρα και τις άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν καταστρεπτική για τον κλάδο μας.

 

Η διαπραγμάτευση ενός νέου γενικού νομοθετικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμφισβήτητα θα δημιουργούσε αβεβαιότητα για το υπάρχον νομικό πλαίσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα την πολύ επιτυχημένη οδηγία του 2001 για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για να ελαχιστοποιήσουμε την επενδυτική αβεβαιότητα, σας ζητάμε να ενθαρρύνετε την γρήγορη θέσπιση οποιασδήποτε νέας νομοθεσίας, επιδιώκοντας παράλληλα την διατήρηση της νομικής σταθερότητας για παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του νέου πλαισίου.

 

Ένα σταθερό νομικό πλαίσιο και ισχυρά μηνύματα για τη μελλοντική κατεύθυνση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι θεμελιώδη στηρίγματα για τον κλάδο της αιολικής ενέργειας και είναι απαραίτητα για να διατηρήσουν και να επεκτείνουν περαιτέρω την ευρωπαϊκή ηγεσία σε αυτήν την γρήγορα αυξανόμενη βιομηχανία. Ελπίζουμε ότι θα λάβετε υπόψη αυτές τις την πτυχές κατά συνάντηση με τους ευρωπαϊκούς συναδέλφους σας το Μάρτιο και θα παραμένουμε στη διάθεσή σας να τις συζητήσουμε περαιτέρω με σας.

 

Με εκτίμηση,

 

 

 

Αρθούρος Ζερβός                                                            Christian Kjaer
Πρόεδρος                                                                        Γενικός Διευθυντής

 

 

CC: Coreper II

 

(Απόδοση Τσιπουρίδης Ι., Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας)

Επιστροφή