Ενότητα :Επικαιρότητα

Τίτλος : Ευρωπαϊκή Συμφωνία για μια νέα ενεργειακή πολιτική

Διαβάστηκε: 1070 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Ευρωπαϊκή Συμφωνία για μια νέα ενεργειακή πολιτική: Το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (2007) απέδειξε ότι η ΕΕ έχει την πρωτοπορία στην μάχη για την καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής. Οι αρχηγοί των κρατών της ΕΕ και οι κυβερνήσεις υιοθέτησαν μια νέα ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη η οποία δεν στοχεύει μόνο στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και στην ασφάλεια του ανεφοδιασμού ενέργειας, αλλά επίσης στην εξοικονόμηησ ενέργειας και στην προω΄θηση φιλικών στο περιβάλλον ενεργειακών πηγών. Οι αρχηγοί των κρατών μελών της ΕΕ έθεσαν σαν στόχο την μείωση κατά 20% των αερίων του θερμοκηπίου της Ευρώπης έβς το 2020, ενώ η ΕΕ ήθελε να θέσει ως στόχο τη μείωση κατά 30% εάν οι ΗΠΑ η Κίνα και οι Ινδίες έκαναν ανάλογες προσπάθειες και αναλάμβαναν δεσμεύσεις. Οι αρχηγοί της ΕΕ έθεσαν επίσης έναν επιπρόσθετο στόχο για 20% παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020, σε σύγκριση με τον παρόντα στόχο του 6,5%. Τέθηκε επίσης ένας ελάχιστος στόχος για 10% κατανάλωση καυσίμων από βιοκαύσιμα στο σύνολο των μεταφορών έως το 2020.

Επιστροφή