Ενότητα :Τεύχος 52, Σεπτέμβριος 2005

Τίτλος : Φάνη Δημητρακούδη. ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ: Οικολογικά σχολεία

Διαβάστηκε: 1674 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

ΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ

 

Μια πολύ καλή στιγμή για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σηματοδοτεί το προτεινόμενο βοηθητικό εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς και μαθητές στον τομέα της περιβαλλοντικής αγωγής. Τα «Οικολογικά Σχολεία» που εξέδωσε το 2002 η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, με χορηγία του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου, περιλαμβάνουν υποδειγματικό εκπαιδευτικό υλικό για το Διεθνές Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ‘Eco-Schools’.

 

Η παιδαγωγική ομάδα που το επιμελήθηκε απευθύνεται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος «Οικολογικά Σχολεία», που ενέκρινε το 1995 το υπουργείο Παιδείας. Η ίδια ομάδα, η οποία παρακολουθεί το πρόγραμμα, φροντίζει επίσης να το αναπροσαρμόζει στις νέες ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών.

 

Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία», με στόχο την εξοικείωση των αυριανών πολιτών με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τη διαμόρφωση θετικής στάσης για την αντιμετώπιση τους, στηρίζεται στη συνεργασία του σχολείου με την τοπική κοινωνία και την ανάπτυξη κοινών δράσεων. Έχει προβλεφθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα να συνδέεται με το αναλυτικό του σχολείου ή να μπορεί να λειτουργήσει με τη μέθοδο του project, χωρίς να στερεί από τους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να προτείνουν και άλλες, δικές τους δραστηριότητες, ανάλογα με το επίπεδο της τάξης. Όταν το σχολείο ολοκληρώσει ένα σημαντικό μέρος των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων και αφού αξιολογηθεί από τους συντονιστές του προγράμματος, ονομάζεται «Οικολογικό Σχολείο» και επιβραβεύεται με σημαία που φέρει στο σήμα του προγράμματος. Το σχολείο που έχει βραβευτεί επαναξιολογείται μετά από δύο χρόνια, με σκοπό να παραμείνει φιλικό στο περιβάλλον αλλά και στη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα.

 

Το εκπαιδευτικό υλικό του εύχρηστου τόμου, δεμένου σε σπιράλ, περιλαμβάνει τις ενότητες ΝΕΡΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, που συνιστούν την αφορμή για να εξοικειωθούν οι μαθητές με νέα πρότυπα και συμπεριφορές, διαμορφώνοντας παράλληλα φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση. Το σημείο εκκίνησης σε κάθε φύλλο εργασίας δίνεται με κάποιο κείμενο, παραμύθι ή ιστορία που λειτουργούν ως έναυσμα για να αναπτύξουν οι μαθητές το δικό τους σχέδιο δράσης, ακολουθώντας προτεινόμενα βήματα και δραστηριότητες. Τα περισσότερα φύλλα εργασίας εμπλουτίζονται με ερωτήσεις και πίνακες, εικόνες και σκίτσα. Επίσης γίνονται συνεχώς αναφορές και δίνονται αφορμές για επεξεργασία από τους μαθητές σε ζητήματα συμπεριφοράς και προτύπων ζωής.

 

Το υλικό του βιβλίου διακρίνεται από πλαστικότητα καθώς απευθύνεται σε μαθητές 5-15 ετών. Περιλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων ως προς το περιεχόμενο, το βαθμό δυσκολίας, τις προαπαιτούμενες γνώσεις/δεξιότητες και μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς. Για το σκοπό αυτό προβλέπονται στο βιβλίο επεξηγηματικές οδηγίες προς τον εκπαιδευτικό για τον τρόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων και τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας, όπως επίσης προτείνεται πλούσια θεματική βιβλιογραφία και άλλες πηγές πληροφόρησης.

 

Δαίμων της Οικολογίας,

τ. 52, 9/05

 

 

Επιστροφή