Ενότητα :Ενεργειακή απόδοση κτιρίων-Η οδηγία

Τίτλος : EPBD Buildings Platform-Πλατφόρμα υποστήριξης εφαρμογής της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

Διαβάστηκε: 706 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: Η δημιουργία μιας πλατφόρμας υποστήριξης της εφαρμογής της στην Ευρώπη (στα αγγλικά)στο πλαίσιο του προγράμματος "Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη": Χρήσιμες πληροφορίες και στοιχεία για την εφαρμογή της Οδηγίας στην Ευρώπη. EPBD Buildings Platform: your information resource on the Energy Performance of Buildings Directive. The EPBD Buildings Platform is a European Commission initiative in the framework of the Intelligent Energy - Europe (2003-2006) programme, which provides information services for practitioners and consultants, experts in energy agencies, interest groups and national policy makers in the European Member States for helping the implementation of the European Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)...

Επιστροφή