Ενότητα :Ενεργειακή απόδοση κτιρίων-Η οδηγία

Τίτλος : Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Διαβάστηκε: 622 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ...

Επιστροφή