Ενότητα :Κλιματική Αλλαγή

Τίτλος : Ενέργεια για έναν μεταβαλλόμενο κόσμο.

Διαβάστηκε: 688 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
"Energy for a Changing World" - Ενέργεια για έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. «Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, την αύξηση των εισαγωγών ενέργειας και το πρόβλημα των όλο και υψηλότερων τιμών διάθεσης της ενέργειας», λέει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Barroso. «Μια ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια αειφόρο, ασφαλή και ανταγωνιστική ενέργεια». Το Ευρωπαϊκό τοπίο στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος αλλάζει διαρκώς. Τα τελευταία έντεκα χρόνια παρατηρήθηκαν δέκα ρεκόρ υψηλότερων θερμοκρασιών, ενώ η παρούσα κρίση ενεργειακού ανεφοδιασμού ανέδειξε την έντονη εξάρτησή μας από εξωτερικές πηγές ενέργειας. Η εφαρμογή του σχήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανέδιεξε περίτρανα ότι η κλιματική αλλαγή απασχολεί κάθε επιχείρηση σε όλη την Ευρώπη. Η ενεργειακή πολιτική στοχεύει πλέον όλο και περισσότερο στην ουσιαστική καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι στις 10 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε μια ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων που συγκλίνουν σε ικανά μέτρα προς τον σκοπό αυτό, εστιάζοντας σε φιλόδοξους στόχους για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και πέραν του έτους 2010. Η Επιτροπή πρότεινε τη μείωση των εκπομπών CO2 τουλάχιστον έως το 20% έως το 2020, προκειμένου να περιορίσει την κλιματική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο στους 2°C. Ωστόσο, αυτό θα είναι δυνατό μόνο εάν η παγκόσμια κοινότητα εφαρμόσει τις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες τουλάχιστον κατά 30%. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευσή της να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση στην Ευρώπη κατά 20%, ώστε να γίνει η Ευρώπη η πιο ενεργειακά αποδοτική περιοχή στον κόσμο. Παράλληλα, η Επιτροπή προώθησε προτάσεις που στοχεύουν στη δημιουργία μιας πραγματικής Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας με περαιτέρω δράσεις που θα επιτρέψουν τον διαχωρισμό της παραγωγής ενέργειας από την διανομή ενέργειας. Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω στόχων απαιτείται συνεργασία μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσόμενων χωρών, αλλά και συνέργεια με τους καταναλωτές και τους παραγωγούς. Προκειμένου να διασφαλισθεί ο ενεργειακός ανεφοδιασμός και να αντιμετωπισθούν καταστάσεις κρίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούρησε πρόσφατα ένα δίκτυο από προμηθευτές ενέργειας, καθώς και ένα μηχανισμό ασφάλειας. Όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα η Επιτροπή πρόκειται να προτείνει την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου έως το 2009, ενώ θα αυξήσει την ετήσια χρηματοδότηση για έρευνα σε θέματα ενέργειας κατά το 50% για τα επόμενα επτά χρόνια. Τα ζητήματα της ενέργειας βρίσκονται στην προτεραιότητα της Γερμανικής Προεδρίας και ήδη σημαντικές συμφωνίες έχουν επιτευχθεί σε επίπεδο Συμβουλίου Κορυφής. Τρεις βασικοί στόχοι – αειφορία, ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια ενεργειακού ανεφοδιασμού – έχουν τεθεί στην Πράσινη Βίβλο για την Ενέργεια, που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2006. EUROBAROMETER Survey Οι Ευρωπαίοι πολίτες υποστηρίζουν την ανάγκη ανάληψης περισσότερων δράσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών ανησυχούν για την κλιματική αλλαγή και είναι απολύτως ευαισθητοποιημένοι σε θέματα των πειπτώσεων της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας στην υπερθέρμανση του πλανήτη. ATTITUDES ON ISSUES RELATED TO EU ENERGY POLICY Flash Eurobarometer reports, reference 206a (report and slides presentation) Note Ευρωπαϊκή συμφωνία σε μια νέα πολιτική ενέργειας. Το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής του 2007 ανέδειξε ότι η η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στον αγώνα για την καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής. Οι αρχηγοί των κρατών μελών της υιοθέτησαν μια νέα ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη η οποία στοχεύει όχι μόνο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στην ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού, αλλά παράλληλα στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προώθηση φιλικών στο περιβάλλον ενεργειακών πηγών. Οι αρχηγοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στον στόχο της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου της Ευρώπης κατά 20% έως το 2020. Ο στόχος αυτός θα μπορούσε να είναι υψηλότερος (30%) εφόσον οι ΗΠΑ η Κίνα και οι Ινδίες θα έκαναν ανάλογες προσπάθειες. Οι αρχηγοί της ΕΕ έθεσαν επίσης έναν γενικότερο στόχο για την εξασφάλιση του 20% της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020, σε σύγκριση με την παρούσα κατάσταση που είναι 6,5%. Ο ελάχιστος στόχος που τέθηκε για τα βιοκαύσιμα είναι το 10% (στις μεταφορές πετρελαίου και κατανάλωση ντήζελ) έως το 2020.

Επιστροφή